Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Vanzelfsprekend stond de Troonrede van 2020 vol met verwijzingen naar de coronacrisis en de gevolgen daarvan. De Koning verwees naar deze tijd als ‘anders dan anders’. Wat daarnaast opviel was de sterke toekomstgerichtheid. Naast de plannen voor het komende jaar was er veel aandacht voor de lange termijn, zowel in doelen als in maatregelen en plannen. Een eerste indruk vanuit het perspectief van een adviseur voor de bouwsector.

Al langer was bekend dat de regering ervoor kiest om ons uit de crisis te investeren. Anders dan bij de kredietcrisis nu geen bezuinigingen maar extra uitgaven en concrete plannen voor een investeringsfonds. Daarbij krijgt de bouwsector een cruciale rol met de aangekondigde versterking van de woningproductie en investeringen in ruimtelijke ontwikkelingen, woningbouw en de infrastructuur voor verkeer, vervoer en energie.

‘Goede voorzieningen voor een schoner land’, dat getuigt bijna van een visie, waaraan onze minister-president eerder zei zo’n hekel te hebben. Het is maar goed dat er ook aandacht was voor omscholing van mensen uit sectoren met teruglopende arbeidsplaatsen naar sectoren die kampen met tekorten. Daar mag, naast gezondheidszorg en onderwijs, de bouwsector zich zeker toe rekenen.

Stimuleren circulaire economie en CO2-neutraliteit

Opvallend was ook de herbevestiging voor de klimaatdoelen: het stimuleren van een circulaire economie en een CO2-reductie van 49% in 2030 en CO2-neutraliteit in 2050. Die doelen zijn niet nieuw, maar het kabinet maakt er mee duidelijk dat die ambitie niet verlaagd wordt. De zorg om klimaatverandering is niet minder urgent, sprak de Koning namens het kabinet uit. Dat is in tegenstelling tot wat soms gevraagd werd door belangenbehartigers, met de coronacrisis als twijfelachtig argument. Dat argument wordt daarmee impliciet weersproken en dat tekent de toekomstbewustheid die in deze Troonrede weerklinkt.

Opvallend was ook de nadruk op het internationale verband dat geschetst werd. Helaas hebben de aangescherpte Europese ambities van Ursula van der Leyen en Frans Timmermans de deadline voor de Troonrede niet gehaald, anders zou het me niet verbaasd hebben als daarin ook de beoogde aanscherping van de ambitie op korte termijn zou zijn opgenomen.

Een toekomstbewuste troonrede

Een toekomstbewuste Troonrede met als doel ons land schoner en duurzamer over te dragen naar volgende generaties. Daarmee is niet alleen deze crisistijd, maar ook het geschetste perspectief ‘anders dan anders’.

Geschreven door Harm Valk voor Nieman Groep

Energietransitie