Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Nieuwe ambassadeurs met actieve inbreng in onderzoek en onderwijs

Het College van Bestuur van de TU/e heeft tien personen benoemd tot TU/e Fellow. Het Fellowship is een nieuwe functie, bedoeld voor mensen die een bijzondere rol innemen in hun vakgebied. De TU/e ziet in deze benoemingen een grote toegevoegde waarde voor haar organisatie. Lees meer over de nieuwe ambassadeurs.

Ruud van Herpen heeft als Fellow Fire Safety Engineering de Stichting Fellowship FSE wo2 opgericht:

Logo Fellow FSE - groot, witte achtergrond

De Stichting Ondersteuning Wetenschappelijk Onderwijs & Onderzoek bij het Fellowship Fire Safety Engineering is het bestuursorgaan van het fellowship FSE aan de TU/e. FSE staat voor Fire Safety Engineering, integraal maatwerk voor de brandveiligheid van gebouwen. Brandveiligheid wordt aan de faculteit Bouwkunde van de TU/e in samenhang beschouwd met constructieve veiligheid, duurzaamheid, gezondheid en bruikbaarheid.

De heer ir. R.A.P. (Ruud) van Herpen FIFireFE is vanaf 1 september 2012 aangesteld als Fellow FSE.

Het bestuur van de Stichting FSE wo2 bestaat uit de voorzitter de heer R. (Rob) Hartgerink , directeur bij Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid( NOVB), penningmeester de heer ing. L.H.M. (Louis) Cleef Fire Safety Manager bij Rockwool B.V. en uit secretaris de heer R. (Roy) Weghorst, Head of regulatory affairs, Kingspan B.V.

De Stichting FSE wo2 heeft de volgende doelen:

  •  Bevorderen Wetenschappelijk onderwijs FSE, het integraal ontwerpen van gebouwen met een acceptabel risicoprofiel in geval van brand, aan de faculteit bouwkunde van de TU/e
  • Bevorderen integratie FSE met de overige bouwkundige & bouwfysische vakgebieden binnen de faculteit bouwkunde van de TU/e
  • Bevorderen wetenschappelijk onderzoek FSE aan de faculteit bouwkunde van de TU/e met maatschappelijke relevantie
  • Kennisoverdracht tussen praktijk en onderwijs (wisselwerking: praktijkkennis benutten in het onderwijs en onderwijscontent toepassen in de praktijk)

De Stichting FSE wo2 financiert de onderzoekswerkzaamheden door vouchers aan de deelnemers uit te geven. De onderzoekslijnen worden door de Fellow FSE de stichting jaarlijks bepaalt.

Binnenkort heeft de Stichting FSE wo2 haar eigen website. Houdt u hierover de Nieman website en nieuwsbrief in de gaten.

Heeft u een vraag over deze Stichting of heeft u een vraag aan Ruud van Herpen. Mailt u deze dan aan FellowFSE@nieman.nl