Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Bron: OLVG

Het OLVG, locatie West (voorheen Sint Lucas Andreas Ziekenhuis) werkt naar een geheel vernieuwde polikliniek Orthopedie. De nieuwe polikliniek wordt rond de zomer 2016 in gebruik genomen. Ook alle orthopedische operaties vinden vanaf dan plaats op OLVG, locatie West.

Om dit te realiseren worden het OK-complex en verpleegafdeling B5 verbouwd. (zie afbeelding rechts)

OK complex

De verbouwing en uitbreiding van het OK-complex wordt onder andere gerealiseerd door het plaatsen van prefab ok-units op een tafelconstructie buiten de gevel ter plaatse van vleugel B (1e en 2e verdieping) aan de achterzijde van het hoofgebouw. Totaal 6 operatiekamers, uitbreiding 1e verdieping en technische ruimtes.

Lounge en 14e OK

Dit onderdeel betreft het realiseren van een lounge en een nieuwe operatiekamer en aanverwante ruimten op de tweede verdieping en technische ruimten op de derde verdieping. Deze ruimten zijn gepland buiten de huidige gevellijn, eveneens op een tafelconstructie.

OLVG-West Amsterdam_aanzicht OK complex huidige situatie

OLVG-West Amsterdam_aanzicht OK complex huidige situatie

OLVG-West Amsterdam_aanzicht OK complex toekomstige situatie

OLVG-West Amsterdam_aanzicht OK complex toekomstige situatie

OLVG-West Amsterdam_Plattegrond, vleugel A, uitbreiding CSA

OLVG-West Amsterdam_Plattegrond, vleugel A, uitbreiding CSA

Alle afbeeldingen © Bron: OLVG

Uitbreiding Centrale Sterilisatie Afdeling

De uitbreiding wordt ingegeven door de verwachte toename van de productiecapaciteit van de CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling). Nieman Raadgevende Ingenieurs verzorgt de bouwfysische advisering bij de uitbreiding op de begane grond en in het souterrain.

Werkzaamheden Nieman Raadgevende Ingenieurs

Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft deelgenomen aan de ontwerpteams en hierin de bouwfysica en brandveiligheid bij het ontwerptraject geadviseerd. In de ontwerpteams zijn de bouwfysische programma’s van eisen opgesteld. Hierin is bijzondere aandacht besteed aan brandoverslagrisico’s, veilig vluchten, brandwerendheid van de tafelconstructies en daglichttoetreding bij kantoren. Een belangrijk onderdeel betreft het akoestisch onderzoek, met als resultaat een advies voor de samenstelling van de scheidingsconstructie tussen de techniekruimte en de o.k.’s en de gevels van de o.k.’s. om geluidhinder uit de omgeving te voorkomen. Gezien de plaatsing van de OK’s op de tafelconstructies is bijzondere aandacht besteedt aan het onderzoek naar trillingsbronnen in de omgeving en het trillingsvrij opstellen van de OK’s.

Tijdens de realisatie heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs meegekeken in de realisatie van de units. Hierbij is met name gekeken naar de luchtdichting van de gebouwschil, brandveiligheid en geluidwering.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over dit project dan neemt u contact op met Ronald Pool of laat hier uw gegevens achter en één van onze adviseurs neemt contact met u op.