Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Wognum kantoor GeertScholtens Wethouder Gutter van de gemeente Medemblik heeft de gecertificeerde bouwvergunning (het is nog een bouwvergunning en geen omgevings-vergunning vanwege de formele datum van indiening van de aanvraag!) uitgereikt voor de nieuwbouw van de kantoorlocatie Geert Scholtens op 7 december 2011 in Wognum.

Scholtens Projecten heeft een bouwaanvraag ingediend voor de bouw van een tweede kantoorgebouw aan de Geert Scholtenslaan in Wognum. Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft als gecertificeerd bureau voor het uitvoeren van Bouwbesluittoetsen, het geheel getoetst.
Ter voorbereiding op de toetsing is de vestiging van Nieman Raadgevende Ingenieurs in Rijswijk als adviseur op het gebied van bouwregelgeving en bouwfysica betrokken geweest en is de onderbouwing voor enkele aspecten van het BREEAM-label excellent! aangeleverd.

Tijdens de uitreiking is door Adriaan de Jong, vestigingsdirecteur van Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven en specialist op het gebied van bouwregelgeving, een toelichting gegeven bij het systeem van gecertificeerde Bouwbesluittoetsing  (GBPT).

Traditioneel voert de gemeente voor een aanvraag van een bouwvergunning de Bouwbesluittoets uit. Bij een Bouwplantoetsing ‘onder certificaat’ gebeurt dit door een onafhankelijke en gecertificeerde partij. Dit verhoogt de snelheid van de vergunningverlening, verbetert de kwaliteit en zorgt voor een efficiënter verloop van het bouwproces. De gecertificeerde partij toetst het bouwplan aan het Bouwbesluit voordat het naar de gemeente gaat en legt zijn oordeel over het bouwplan vast in een toetsingsrapportage. Hiermee toont de aanvrager aan dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan kan voldoen aan de bouwtechnische voorschriften van het  Bouwbesluit 2003.

Wilt u meer weten over de gecertificeerde bouwplantoetsing voor de nieuwbouw van de kantoorlocatie Geert Scholtens? 

Lees dan ons persbericht of lees meer over Gercertificeerde bouwplantoetsing door Nieman.

Lees ook: www.medemblikfm.nl/eerste-gecertificeerde-bouwvergunning-voor-medemblik