Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Op 1 april is bekend geworden dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Dat betekent dat deze niet op 1 januari 2021, maar op een nog nader te bepalen latere datum in werking treedt.

De inwerkingtreding van de onderliggende AMvB’s, waaronder het Besluit bouwwerken leefomgeving hangt hier direct mee samen en is dus ook uitgesteld.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving is de opvolger van het Bouwbesluit 2012. Lees alvast meer over het Besluit bouwwerken leefomgeving

Meer informatie vindt u via: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/01/inwerkingtreding-omgevingswet-vraagt-extra-tijd

Heeft u hierover vragen?

U stelt u vraag aan Marjolein Berghuis.

Wij houden u op de hoogte

Wij houden u op de hoogte van de actuele ontwikkelingenvan de Omgevingswet. Houdt hiervoor nieman.nl en de Nieman LinkedIn en twitter pagina of onze nieuwsbrief in de gaten.

 

AMvB Besluit Omgevingswet

Bron: Omgevingswet.net