Uitstel Omgevingswet naar 1 juli 2023

Afgelopen vrijdag 14 oktober maakte minister De Jonge bekend dat de Omgevingswet weer (beperkt) wordt uitgesteld. De inwerkingtredingsdatum wordt verplaatst naar 1 juli 2023. Meer achtergrondinformatie vindt u in deze Kamerbrief. Bbl en Wkb ook uitgesteld Nu de Omgevingswet wordt uitgesteld, betekent dit automatisch ook dat de inwerkingtreding van onder andere het Besluit bouwwerken leefomgeving … Meer lezen over Uitstel Omgevingswet naar 1 juli 2023