Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Op 1 februari schreef minister Hugo de Jonge in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Welke datum het wordt, wordt in de komende weken besloten.

Dit betekent dat onder andere ook de invoering van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger van het Bouwbesluit 2012, worden uitgesteld.

Wij gaan ervan uit dat hiermee ook de inhoudelijke wijzigingen van het Bbl die per 1 juli 2022 werden verwacht, worden uitgesteld, omdat deze alleen als Bbl-wijzigingen zijn gepubliceerd in het Staatsblad en niet als Bouwbesluit-wijzigingen.

Het gaat onder andere om de nieuwe brandveiligheidseisen rond liften in woongebouwen en de toegankelijkheid van eengezinswoningen vanaf de openbare weg (zie dit artikel voor meer informatie).

Ook de inwerkingtreding van de verzamelwijziging van het Bbl (parkeergarages, woonfuncties voor zorg en nieuwe daglichtnorm), waarvan nu alleen nog een consultatieversie beschikbaar is, verwachten wij niet eerder dan 1 januari 2023. Dit zelfde geldt voor de eisen aan het duurzaam gebruik van daken.

Nieman houdt u graag op de hoogte over het Bouwbesluit 2012 en de wijzigingen.
Volg hier het laatste nieuws.