Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Verslag van de plenaire introductie door Harm Valk tijdens de ZEN-platformbijeenkomst op dinsdag 20 juni  2017 georganiseerd door Lente Akkoord.

Harm Valk tijdens de ZEN-platformbijeenkomst

Harm Valk tijdens de ZEN-platformbijeenkomst

Harm Valk is een man met veel kennis over BENG. Hij zit in tal van werk- en overleggroepen en Nieman heeft verschillende technische evaluaties van de nieuwe BENG-eisen in woningprojecten uitgevoerd. “BENG is vaak een technisch verhaal met veel regels en energiecijfers, maar we moeten niet vergeten dat het doel is om fijne, gezonde en comfortabele woningen te bouwen”, begint Valk.

Uit een toets van inmiddels lopende nieuwbouwprojecten concludeert hij dat stedenbouwkundige plannen een lange looptijd hebben, waarbij randvoorwaarden als oriëntatie en dakvorm vastliggen. “Ook is er nog onvoldoende kennis over BENG bij opdrachtgevers en gemeenten. Ze blijven nog steeds EPC = 0 roepen.”
De ZEN-themagroep BENG gaat dit najaar ook nieuwe projecten bekijken die BENG als uitgangspunt hebben. De invloed van het ontwerp heeft grote consequenties voor de drie BENG-indicatoren.

Rol aardgas teruggedrongen

 

Nieuw is dat de aandacht voor BENG wordt gestimuleerd doordat in amper een half jaar tijd de rol van aardgas in de discussies sterk is teruggedrongen, constateert Valk. “Aardgas werd lang gezien als ‘transitiebrandstof’ – namelijk de minst vervuilende fossiele bron – maar nu wordt duidelijk gekoerst op een afbouw van de gaswinning in Groningen en beperking van de import uit instabiele staten.”

In de Energie Agenda van december 2016 worden ‘aardgasvrije woningen’ genoemd. In 2050 moet de fossiele energie nagenoeg zijn uitgebannen. Valk: “Dat betekent allereerst een besparing van de energievraag van een woning zoals in BENG wordt vereist. Nieuwbouw zal steeds vaker zonder aardgasaansluiting plaatsvinden, waardoor onder meer warmtenetten worden gestimuleerd, inclusief de noodzaak om deze netten te verduurzamen. Daarbij zal naar verwachting voor alle bestaande gebouwen een minimaal label gaan gelden.” Er blijft ook een niche voor groengas, een verzamelnaam voor opgewerkt biogas en synthetisch gas. Dat kan moeilijke gevallen in de bestaande bouw bedienen, zoals monumenten, aldus Valk.

Lees het hele verslag op Lente-akkoord.nl

Lente-akkoord-17