Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Dit najaar is van een vijftal boeken over Bouwbesluit 2012 een geactualiseerde versie verschenen.

  • Bouwbesluit 2012 met toelichting en commentaren, editie 2017/2018;
  • Handboek Bouwbesluit 2012, editie 2017/2018;
  • Verbeelding Bouwbesluit 2012 – Algemeen bouwkundig, editie 2017/2018;
  • Verbeelding Bouwbesluit 2012 – Bouwfysica, editie 2017/2018; en
  • Verbeelding Bouwbesluit 2012 – Brandveiligheid, editie 2017/2018.

Deze boeken zijn geactualiseerd aan de hand van de laatste stand van zaken van Bouwbesluit 2012 (wijzigingen tot en met 1 juli 2017) en de Regeling Bouwbesluit 2012 (wijzigingen tot en met 1 januari 2017).

Update Bouwbesluitboeken

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • afstemming van het Bouwbesluit op de drank- en horecawetgeving;
  • implementatie van eisen uit de richtlijn breedband met betrekking tot maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid;
  • wijzigingen in door het Bouwbesluit aangestuurde NEN-normen, zoals onder andere de NEN 1006 (leidingwaterinstallaties), NEN 1010 (laagspanningsinstallaties), NEN 2768 (meterruimten) en NEN 6068 (brandoverslag).

Daarnaast is in deze nieuwe edities geanticipeerd op de wijzigingen van Bouwbesluit 2012 die per 1 januari 2018 verwacht worden. Deze wijzigingen gaan met name over eisen en uitzonderingen voor drijvende bouwwerken en het invoeren van een grenswaarde voor de milieuprestatie van woningen en kantoorgebouwen. Deze verwachte wijzigingen zijn duidelijk in een afwijkende kleur tekst weergegeven.

Deze boekenserie uit de reeks ‘Bouwbesluit Praktijk’ is onmisbaar voor een ieder die regelmatig met het Bouwbesluit 2012 te maken heeft. De boeken zijn naast elkaar te gebruiken en vullen elkaar goed aan.

Over de auteurs

De boeken zijn alle geschreven door medewerkers van Nieman Raadgevende Ingenieurs en / of dr.ir. M. (Rien) van Overveld. De medewerkers van Nieman RI hebben vele jaren ervaring met het werken met het Bouwbesluit en hebben dagelijks te maken met de toepassing van dit besluit in de praktijk.
Rien van Overveld heeft aan de wieg gestaan van het Bouwbesluit en is een autoriteit op dit gebied. Inmiddels is hij met pensioen. De laatste jaren worden de boeken up-to-date gehouden door Marjolein Berghuis.

Hieronder wordt elk van de boeken kort toegelicht.

Bouwbesluit 2012 met toelichting en commentaren

In dit boek zijn de integrale teksten en toelichtingen van Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 opgenomen. De officiële teksten en toelichtingen van de Staatsbladen waarin Bouwbesluit 2012 en de wijzigingen daarop zijn gepubliceerd, zijn ‘in elkaar geschreven’. Hetzelfde is gedaan met de teksten en toelichtingen van de Regeling Bouwbesluit 2012, zoals die in de verschillende Staatscouranten zijn gepubliceerd. Het grote voordeel van dit boek, ten opzichte van bijvoorbeeld een online Bouwbesluit, is de integraliteit en daarmee de leesbaarheid en bruikbaarheid van de teksten en toelichtingen.

Handboek Bouwbesluit 2012

In dit handboek is kort en krachtig uitgelegd hoe Bouwbesluit 2012 moet worden toegepast. Hierbij zijn aandachtspunten opgenomen om de lezer te waarschuwen voor veel voorkomende misverstanden of te behoeden voor verkeerde interpretaties.

Het handboek bevat ruim 180 afbeeldingen in kleur en meer dan 160 tabellen, waarmee de voorschriften van Bouwbesluit 2012 in sterke mate zijn gevisualiseerd en zo voor iedereen toegankelijk zijn gemaakt. Daarnaast zijn in het handboek diverse voorbeelden en gelijkwaardige oplossingen opgenomen.

Het handboek is tijdens alle bouwfasen een handig en belangrijk naslagwerk, dat houvast en inzicht geeft, zodat Bouwbesluit 2012 juist wordt toegepast. Ook is dit handboek buitengewoon nuttig om Bouwbesluit 2012 te bestuderen.

De serie Verbeelding Bouwbesluit 2012

Deze boekenserie is ontstaan uit de gedachte ‘een plaatje zegt meer dan duizend woorden’. Bij de ontwikkeling van deze serie is vooral gekeken naar de doelgroep. Veel gebruikers van het Bouwbesluit zijn voornamelijk visueel ingesteld. Dit geldt met name voor ontwerpende en uitvoerende partijen. De praktische tekeningen helpen om het Bouwbesluit goed te kunnen lezen. De presentatie is overzichtelijk en er zijn eenduidige symbolen en afkortingen gebruikt. De tekeningen uit de Verbeelding-boeken zijn zoveel mogelijk algemeen toepasbaar gemaakt om een bepaald artikel uit te leggen. In elk van de boeken is, naast de voorschriften van het Bouwbesluit die gaan over het onderwerp van het boek, een aantal kernbegrippen behandeld die nodig zijn om de betreffende artikelen goed te kunnen begrijpen.

Verbeelding Bouwbesluit 2012 – Algemeen bouwkundig
In dit boek zijn de algemeen bouwkundige eisen uit Bouwbesluit 2012 verbeeld. Dit zijn de eisen aan gebruiksveiligheid in hoofdstuk 2 (denk aan vloerafscheidingen, trappen, inbraakwerendheid), enkele voorschriften uit hoofdstuk 3 (denk aan bescherming tegen ratten en muizen, daglicht), alle eisen uit hoofdstuk 4 – bruikbaarheid – en enkele eisen uit hoofdstuk 6 (zoals bereikbaarheid voor gehandicapten, tegengaan van criminaliteit) van het Bouwbesluit.

Verbeelding Bouwbesluit 2012 – Bouwfysica
De verbeelding van alle bouwfysische voorschriften in Bouwbesluit 2012 is in dit boek opgenomen. Dit zijn voorschriften uit hoofdstuk 3 (gezondheid) en hoofdstuk 5 (energiezuinigheid) van het Bouwbesluit.

Verbeelding Bouwbesluit 2012 – Brandveiligheid
In de Verbeelding brandveiligheid zijn alle brandveiligheidseisen uit hoofdstuk 2, 6 en 7 van Bouwbesluit 2012 opgenomen. De bouwkundige voorschriften uit hoofdstuk 2 zijn verbeeld. De installatietechnische voorschriften uit hoofdstuk 6 en gebruiksvoorschriften uit hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit zijn in dit boek niet verbeeld, maar alleen tekstueel opgenomen. Meer informatie over deze voorschriften is te vinden in de uitgave ‘Brandveiligheidsinstallaties in gebouwen’.

Over de auteurs

De boeken zijn alle geschreven door medewerkers van Nieman Raadgevende Ingenieurs en / of dr.ir. M. (Rien) van Overveld. De medewerkers van Nieman RI hebben vele jaren ervaring met het werken met het Bouwbesluit en hebben dagelijks te maken met de toepassing van dit besluit in de praktijk.
Rien van Overveld heeft aan de wieg gestaan van het Bouwbesluit en is een autoriteit op dit gebied. Inmiddels is hij met pensioen. De laatste jaren worden de boeken up-to-date gehouden door ing. Marjolein Berghuis.

De boeken zijn te bestellen via deze link.

Lees meer over de Bouwbesluitboeken.