Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Gepubliceerd op 4 augustus, update 20 augustus

Nieman brengt risico’s corona in gebouwen in kaart

Wij denken met u mee om uw gebouw ‘coronaproof’ te maken.

Onze klanten vragen ons in deze bijzondere tijd vaak om mee te denken hoe wij hun scholen, kantoren, werk-, vergader- en ontspanningsruimtes coronaproof kunnen maken. Uiteraard zijn wij geen artsen of virologen en we kunnen een besmetting niet uitsluiten. Maar wij kunnen wel, en dat doen wij ook graag, meedenken in het zo veilig mogelijk gebruik van uw gebouw en over eventuele maatregelen voor aanpassing. Zodat u, uw medewerkers, leerlingen en gasten er zoveel mogelijk veilig kunnen werken of verblijven.

Maatregelen en advies

Nieman inventariseert en beoordeelt de aanwezige voorzieningen voor ventilatie en brengt de mogelijkheden en risico’s  in beeld (o.a. de hoeveelheid verse lucht in relatie tot gebruik van de ruimten, de mate van recirculatie en risico’s op kortsluiting). Daarna geven we aan de hand van (inter)nationale richtlijnen en de laatste inzichten een advies voor veilig gebruik en zo nodig een verbeteradvies. Zo geeft u een praktische invulling aan uw zorgplicht en kunnen gebruikers van het gebouw het gevoel hebben dat zij weer veilig samen kunnen werken en ontspannen.

Project cases scholen

In een brief  van 17 augustus 2020 geeft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aan dat alle Nederlandse scholen in principe voor 1 oktober moeten aantonen dat hun schoolgebouw aan de eisen voor ventilatie voldoet. Indien niet wordt voldaan, moet een plan van aanpak worden opgesteld.

Nieman biedt verschillende scholen ondersteuning door hun ventilatiesysteem te beoordelen: zowel via tekeningen als met een inspectie op locatie. We toetsen in eerste instantie het ventilatiesysteem aan de RIVM richtlijnen, maar gebruiken ook de richtlijnen van REHVA/TVVL. Daarnaast geven wij aan of met de ventilatie installatie daadwerkelijk een voldoende gezond binnenklimaat kan worden gerealiseerd.      

Project cases overige gebouwen

Inmiddels voeren wij risico-inventarisaties uit in bestaande kantoren, sportcentra en gebedshuizen en geven hiervoor verbeteradviezen. Daarnaast adviseren wij vastgoedeigenaren en ontwikkelaars hoe zij kunnen omgaan met maatregelen voor toekomstige gebouwen. De komende tijd delen wij graag onze opgedane kennis en ervaring met u.

Uw ventilatie installatie laten beoordelen of heeft  u vragen of opmerkingen?

Neemt u dan contact op met Herbert Lentink.

Lees het eerste bericht ‘Risico’s Corona in gebouwen’ van 4 augustus 2020

Lees meer

Update: risico's corona in gebouwen