Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Verslag van de plenaire opening tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM-nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling op 12 oktober  2017

‘Nul-op-de-Meter’, afgekort NOM. Het is in vier jaar tijd een begrip geworden dat iedereen onmiddellijk snapt. Een huis dat per saldo minstens evenveel energie opwekt als het verbruikt, inclusief de energie- en warmtebehoefte van de bewoners. De energiemeter staat dus op nul. Tot nog toe zijn bijna 2000 woningen in Nederland ‘verNOMd’, meest gerealiseerd door woningcorporaties in de renovatie en vernieuwbouw. Maar hoe staat het met de nieuwbouw, zowel in de huursector als voor koopwoningen? Daarover praten maar liefst 140 mensen op een themamiddag die is georganiseerd door het Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) in samenwerking met Stroomversnelling. “We willen laten zien dat we ook in grote projecten mooie, zuinige, slimme en comfortabele woningen kunnen realiseren”, zegt presentatrice en veranderkundige Serena Scholte.

ZEN-platformbijeenkomst-NOM-nieuwbouw-12-10-2017-Harm-Valk

De hele sector moet aan de bak

Van Dijke wijst erop dat er volgend voorjaar gemeenteraadsverkiezingen zijn. “Veel gemeenten zullen plannen maken waarbij behoefte is aan bouwproducten als NOM. De hele bouwsector moet aan de bak.” “NOM is een glashelder begrip”, valt Harm Valk hem bij. De adviseur van Nieman RI bekeek in opdracht van het ZEN-platform hoe nieuwbouwprojecten in de overgang van de EPC naar de nieuwe BENG-eisen scoren. “EPC en ook BENG zijn begrippen die veel uitleg behoeven. NOM daarentegen snapt iedereen onmiddellijk. Ik ben ervan overtuigd dat NOM gaat vliegen”, aldus Valk. De bouwsector moet daarvoor nog een grote cultuurverandering doormaken, aldus het duo. “Opschaling is noodzakelijk. We moeten van ‘bouwen, zo slecht als het mag’ naar ‘zo goed als we kunnen”, aldus Valk. “Als dat niet gebeurt, zal de woonconsument ons er op afrekenen.” Ook Van Dijke denkt dat de klant steeds belangrijker wordt. Door monitoring ziet een huurder of koper steeds beter of zijn woning goed functioneert. De bouwer wordt steeds meer gehouden aan kwaliteit. Kwaliteit wordt een selectiecriterium. Communicatie wordt daarom ook steeds belangrijker. “Het moet minder over techniek gaan, maar over kwaliteit, comfort en prestatie”, zegt Harm Valk. Leen van Dijke: “De bewonerscommunicatie is de sleutel. Is die goed, dan wordt het energiezuinig bouwen een succes; is die niet op orde, dan wordt het een drama.”

Lees het gehele verslag op Lente-akkoord.nl

logo Lente-Akkoord