Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

2014-03_Verandering brandcompartiment mogelijk zonder omgeveingsvergunning_1 Verandering brandcompartiment: mogelijk zonder omgevingsvergunning?

Veel bestaande gebouwen hebben te kampen met problemen op het gebied van brandveiligheid. Het Bouwbesluit 2012 stelt prestatie-eisen aan de indeling in brandcompartimenten van bestaande gebouwen. Deze mogen niet te groot zijn en er moet voldoende WBDBO aanwezig zijn. Veel bestaande gebouwen voldoen hier echter niet aan. Soms kan dit opgelost worden door de bestaande indeling in brandcompartimenten te wijzigen. Vaak wordt hiervoor een omgevingsvergunning voor bouwen aangevraagd: in dit artikel wordt betoogd dat dit niet in alle gevallen is vereist. Dat wil evenwel niet zeggen dat het slim is om de indeling brandcompartimenten aan te passen zonder overleg met de gemeente….

Lees het artikel Verandering brandcompartiment: mogelijk zonder omgevingsvergunning? uit Bouwregels in de Praktijk geschreven door Jacco Huijzer