Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Vorige week sprak de Tweede Kamer met minister Blok over de private toetsing en kwaliteitsborging in de bouw. De conclusie van dit overleg: er komt geen duaal stelsel en de private kwaliteitsborging zal stapsgewijs worden ingevoerd. De ‘kwartiermakers’ gaan samen met betrokken partijen voortvarend door op de ingeslagen weg, met steun van de politiek.

Verschillende partijen pleitten vooraf voor een overgangsperiode met een duaal stelsel, waarbij de indiener van een aanvraag voor een omgevingsvergunning de keuze zou hebben dit traditioneel te doen, met een volledige beoordeling door de gemeente, of via private toetsing. Die gedachte is van de baan. In plaats daarvan wordt de private kwaliteitsborging stap voor stap ingevoerd, afhankelijk van de beoogde gebruiksfunctie van het gebouw en de risicoklasse die daar bij hoort. De woningbouw en andere bouwwerken in de laagste risicoklasse zijn daarbij het eerst aan de beurt. Zo kunnen markt en overheid wennen aan de nieuwe situatie.

Een onafhankelijk instituut zal toezien op de kwaliteit, in de vorm van toelatingsorganisatie en een borgingsysteem. Dit is vergelijkbaar met hoe de overheid ook in andere sectoren – zoals de luchtvaart en bij de APK – de vinger aan de pols houdt, zonder direct alle dagelijkse zaken individueel te hoeven beoordelen. De rol van de gemeente als ‘bevoegd gezag’ blijft daarbij overeind als het gaat om omgevingsveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en de bestaande bouw.

Meer informatie over het beoogde stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw vindt u op de site van de kwartiermakers: www.instituutbouwkwaliteit.nl