Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Energielabel-2 Het verplicht stellen van het energielabel nieuwbouw per 1 juli 2013 is niet meer haalbaar, omdat de Tweede Kamer op 20 november het betreffende wetsvoorstel heeft weggestemd. De partners van het Lente-akkoord hebben daarom een stappenplan opgesteld voor een vrijwillige invoering per 1 juli 2013, die op termijn kan overgaan in een verplichting.

Na afloop van het implementatietraject in februari 2013 wordt gestart met een nieuwe pilot. Dat worden ca. 20 bouwprojecten van verschillende bouwers en ontwikkelaars, die aan het eind voor eigen kosten een oplevertoets laten uitvoeren. Looptijd van deze pilots is een jaar.

Nieman RI is betrokken bij de invoering van het Energielabel nieuwbouw en denkt graag met u mee hoe u kunt aansluiten op deze ontwikkeling.

Wij houden u op de hoogte!

Lees het artikel over het stappenplan voor de invoering Energielabel nieuwbouw.

Lente-Akkoord-logo-5