Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het project betreft de nieuwbouw van een woongebouw met een commerciële plint, de “Walstaete te Terborg”, verdeeld over vier niveaus met woonfuncties op alle bouwlagen. Op de begane grond bevinden zich commerciële ruimten, waaronder een supermarkt (> 1.000 m²), een stallingsgarage (> 1.000 m²) en bergingen (overige gebruiksfunctie).

Walstaete1-1

In eerste instantie is coaching verleend betreffende brandtechnische indeling en vluchtveiligheid, zodat de tekeningen voldeden aan het Bouwbesluit. Daaropvolgend zijn aanvullend benodigde werkzaamheden uitgevoerd:

  • Brandbeveiligingsconcept voor de supermarkt. Dit proces is gestart met een bij de brandweer besproken visiedocument op basis van aanvullende bouwkundige maatregelen (andere aanpak dan op basis van gangbare methode Beheersbaarheid van Brand 2007 waarbij sprinklerinstallatie is vereist);
  • Brandoverslagberekeningen voor het gehele gebouw;
  • Notitie bereikbaarheid & bluswatervoorzieningen (bijv. benodigde opstelplaatsen bluswatervoertuig, brandkranen en droge blusleidingen);
  • Brandbeveiligingsconcept opgesteld voor de parkeergarage ter omkadering van de wel gemaakte CFD-simulatie (uitgevoerd door One Simulations namens HCPS namens installatieadviseur)
  • Een detailbeoordeling (integraal beoordeeld op geluid, brand en energie);
  • Controle door installatieadviseur gemaakte EPC-berekening.

 

Er waren verschillende uitdagingen in dit project, voornamelijk op het gebied van brandveiligheid, die integraal aangepakt dienden te worden. Gezien de grootte van het project bood de integrale kennis en daarmee overzicht over de verschillende aandachtspunten een meerwaarde, namelijk rust, voor de klant.

Projectinformatie