Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Wat als niet voldaan kan worden aan het Bouwbesluit_1 In het algemeen wordt brandveiligheid regelgericht beschouwd, voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen. Daarvoor worden de publiekrechtelijke voorschriften van het Bouwbesluit gehanteerd. De belangrijkste doelen van deze voorschriften zijn het verzekeren van persoonlijke veiligheid en omgevingsveiligheid (buurpercelen). Bij ingewikkelde gebouwen is het soms niet mogelijk of wenselijk om aan alle afzonderlijke voorschriften van het Bouwbesluit te voldoen. Dan kan invulling worden gegeven aan het gelijkwaardigheidsbeginsel. Dat betekent dat op een andere wijze dan voorgeschreven in het Bouwbesluit het beoogde doel wordt bereikt. Door gebruik te maken van realistische scenario’s, gebaseerd op projectspecifieke kenmerken, kunnen met behulp van Fire Safety Engineering maatregelen worden gedimensioneerd waarmee het beoogde doel wordt bereikt.

Voor bestaande bouw wordt zelden Fire Safety Engineering toegepast. Echter, juist dan kan deze aanpak van meerwaarde zijn. In bestaande gebouwen zijn de gebouwkenmerken immers een vaststaand gegeven, het veranderen daarvan heeft vaak grote consequenties. Het kan dus verstandig zijn van dat vaststaande gegeven gebruik te maken en op basis figuur 3 hiervan een optimale oplossing te ‘engineeren’. Daarmee kunnen grote consequenties aan bestaande bouwkundige randvoorwaarden worden vermeden.

Lees het hele artikel Wat als niet voldaan kan worden aan het Bouwbesluit
geschreven door Ruud van Herpen is geplaatst in het vaktijdschrift Beveiliging,
10-2015

Lees meer over Ruud van Herpen en de onderzoekslijn Brandveiligheid in de bouw op Saxion.nl