Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
Lees hieronder de Duurzaam Gebouwd expertblog van Harm Valk, 15 februari 2016

Als ik de reclames als maatstaf neem, zijn we aan het begin van het nieuwe jaar – zoals altijd – obsessief met onze gezondheid bezig. Die belangstelling verflauwt snel en het afgesloten sportschoolabonnement verandert in een sponsorcontract. Ik hoop oprecht dat dit met de belangstelling voor gezonde gebouwen niet het geval zal zijn.

De diverse initiatieven op dit vlak zijn hoopgevend. Er is momenteel veel aandacht voor gezonde gebouwen, of beter gezegd: voor de interactie tussen gebouw en gebruiker en de gezondheidsgevolgen van die interactie voor de gebruikers. Want daar gaat het om. Een gebouw dat de gezondheid van wie er woont, werkt of verblijft positief beïnvloedt. En dat is een trendbreuk. Want we komen uit een verleden met op zijn best een standaardklimaat, in de kramp om een sick building te voorkomen.

health and comfort Maar wat is een gezond gebouw? Geredeneerd vanuit de gebruiker is dat een vraag zonder eenduidig antwoord. Uit onderzoek blijkt steeds zonneklaar dat ‘de gebruiker’ niet bestaat. Hoe komen we tegemoet komen aan alle verschillen tussen vrouwen en mannen, jong en oud, gezond of met een vlekje? Het antwoord begint met het erkennen van diversiteit. Gebouwen spelen een positieve rol als we in staat zijn ze zo te maken, installeren en in te richten dat er een plek is voor iedereen. ‘Sociale duurzaamheid’ kun je dat noemen; zelf hebben we de tool AQSI ontwikkeld om dat in beeld te krijgen en te houden.

Gelukkig biedt de klimaattechniek ons steeds meer handvatten voor het aanpassen aan persoonlijke voorkeuren en het bewaken van de kwaliteit. Maar laten we niet denken dat een gebouw alleen met techniek gezond te maken is. Vanzelfsprekend draagt een goede gebouwinstallatie bij aan een goed binnenmilieu en aan de gezondheidskwaliteit van het gebouw. Laten we beseffen dat de behoeften en ervaringen van de gebruikers leidend zijn.

Kortom: er is werk te doen. Vanaf nu maken we alleen nog maar gezonde gebouwen!

Harm Valk is één van de DuurzaamGebouwd experts. Lees deze expertblog ook op DuurzaamGebouwd.nl

 

Meer weten over Gezonde Gebouwen?
Kom naar Building Holland! Bezoek de Nieman stand 09.025, de concept-area Gezonde Gebouwen en luister naar onze verschillende presenties! 

DuurzaamGebouwd

banner5_nl