Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Brandveiligheid is meer dan voldoen aan de regels

Dat een gebouw voldoet aan de regelgeving betekent niet per sé dat het brandveilig is. Zo vereist een brandveilige gevel meer dan alleen maar te kijken naar de Brandklasse van de toegepaste materialen.

Webinar “Voorkom een gevelbrand”

Ruud van Herpen schetste in het webinar ‘Voorkom een gevelbrand’ welke risico’s er zijn dat een brandscheiding in de praktijk toch niet de vereiste brandweerstand kent. Risico’s zijn onder meer de aanwezige vuurbelasting, maar ook de detailleringen en aanwezige ramen en deuren. Daarbij zijn branddoorslag en brandoverslag parallelle trajecten. “En als die elk 30 minuten brandwerend zijn, zijn ze samen dus minder dan 30 minuten.” Dat geldt ook voor een gevelbrand. Die bedreigt veelal niet alleen het direct bovenliggende compartiment, maar alle hogere verdiepingen.

Risico van na-isolatie

Em. hoogleraar Jos Lichtenberg van Lichtenberg Consultancy en Off Road Innovations, wees in zijn bijdrage aan dit webinar onder meer op het risico van na-isolatie. Pakweg 500.000 appartementen in Nederland komen daarvoor in aanmerking. Dat gebeurt vrijwel altijd van buitenaf, of met een geventileerde spouwconstructie of met buitengevelisolatie met stucwerk. Wie risico’s wil vermijden, gebruikt in de gevelopbouw materialen van Brandklasse A1 of A2. Materialen van Brandklasse B verhogen de risico’s, waardoor veel aanvullende maatregelen nodig zijn om de brandveiligheid alsnog te waarborgen.

Lichtenberg ging uitgebreid in op de lessen die we kunnen leren van de brand in de Grenfell Tower in Londen. De gevelopbouw van deze toren was niet ongebruikelijk en komt ook in Nederland veelvuldig voor.

Brandvertragers

John Relou, technical marketing manager bij Rockpanel, legde in het webinar uit hoe materialen zich gedragen bij brand. Met name de materialen die met een brandvertrager zijn behandeld, vormen volgens hem een risico. Als de brandvertrager verbruikt is, gaan de materialen alsnog branden en dragen ze bij aan uitbreiding van de brand. Bij de hoge temperatuur van een uitslaande brand gaat dat extra snel. De test voor gevelmaterialen is namelijk een zogenaamde Single Burning Item test, oneerbiedig ook wel een prullenbakbrand genoemd.

Relou wees er ook op dat er bij brandveiligheid niet met een veiligheidsfactor wordt gerekend, zoals bij constructies wel vereist is. “Hetvoldoet of het voldoet niet. Als het 30 minuten brandwerend is, kijken we niet wat er in de 31e minuut gebeurt.”

Kijk het webinar “Voorkom een gevelbrand terug”

Het webinar ‘Voorkom een gevelbrand’ werd gehouden door Eisma Bouwmedia in samenwerking met Rockpanel en is hier gratis terug te kijken

Heeft u hierover een vraag?

Neemt u dan met Ruud van Herpen contact op.

Webinar Voorkom een gevelbrand 24-09-2019

Foto van links naar rechts: John Relou, Ruud van Herpen, Jos Lichtenberg en Henk Wind