Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Een afvaardiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) bezocht afgelopen 19 januari het project Schoemaker Plantage in Delft. Tijdens dit werkbezoek werden Chris Kuijpers (directeur-generaal Bestuur en Wonen), Ferdi Licher (directeur Bouwen en Energie) en Bart Dunsbergen (projectleider Kwaliteitsborging) geïnformeerd over de uitvoering van kwaliteitsborging onder het keurmerk GarantieWoning conform de Crisis- en Herstelwet.

De gemeente Delft is één van de gemeenten in Nederland die deelneemt aan het project van het keurmerk GarantieWoning. Door het keurmerk GarantieWoning weet de koper dat hij bij aankoop van de woning met een SWK waarborgcertificaat voldoende beschermd is tegen eventuele risico’s in geval de ondernemer in gebreke blijft. Nieman Kwaliteitsborging is als kwaliteitsborger betrokken bij dit project. Wij hebben bij dit project gebruik gemaakt van het SWK Instrument Verbeterde Kwaliteitsborging (VKB) om de kwaliteit van de woningen te borgen.

SWK Instrument VKB

Het SWK Instrument VKB legt een grote verantwoordelijkheid neer bij de aannemer. De aannemer moet met een interne borgingssystematiek de kwaliteit van een project bewaken en vastleggen in een gebouwdossier. Vanuit SWK worden er duidelijke richtlijnen en tools aan de aannemer gegeven om dit te realiseren. Wij als kwaliteitsborger controleren of de aannemer werkt conform deze richtlijnen en sturen daar waar nodig bij tijdens diverse audits. Daarnaast inspecteren wij steekproefsgewijs zelf op de bouw aan de hand van een risico analyse.

Dit dwingt de aannemer en de kwaliteitsborger tot het maken van goede afspraken en om goed samen te werken. Zo werkt Nieman samen met de aannemers aan de oplevering van de woningen om deze met de afgesproken hoge kwaliteit op te leveren.

Samen met de gemeente Delft, SWK en de BAM deelde Nieman Kwaliteitsborging de positieve ervaringen met het Ministerie.

Hieronder een impressie van dit werkbezoek

Werkbezoek ministerie BZK het kwaliteitsborgingsproject Schoemaker Plantage in Delft Werkbezoek ministerie BZK het kwaliteitsborgingsproject Schoemaker Plantage in Delft Werkbezoek ministerie BZK het kwaliteitsborgingsproject Schoemaker Plantage in Delft

Vervolg in Tweede Kamer

Hierop volgend heeft Minister Ollongren (BZK) op 23 januari jl. schriftelijk een aantal Kamervragen beantwoordt. Hierin is te lezen dat de minister voornemens is om de behandeling van het wetsvoorstel te hervatten.

“Verdere verbetering van de kwaliteit in de bouw is al langer een punt van aandacht van het kabinet. Om die reden ligt momenteel het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen bij de Eerste Kamer. Ik bezie thans op welke wijze de behandeling van dit wetsvoorstel kan worden hervat.”