Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Op 14 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen!

Ruim 3 jaar nadat het eerste wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is verstuurd is er nu eindelijk de gevraagde duidelijkheid. In de komende periode wordt vorm gegeven aan de uitwerking en implementatie van de wet. Iets waar Nieman Kwaliteitsborging samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers al een paar jaar op een praktische manier mee bezig is.

Ruim 10 jaar na de publicatie van ‘Privaat wat kan, publiek wat moet’ door de Commissie Fundamentele Verkenning Bouw en ruim drie jaar nadat het voorstel van de wet aan de Tweede Kamer werd verstrekt is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 14 mei 2019 met een ruime meerderheid aangenomen door de Eerste Kamer. Voor sommige partijen echter al een dossier wat de gemoederen al bijna 2 decennia bezig houdt.

Nadat de wet eerder tot stilstand kwam namen een aantal partijen een afwachtende houding aan. Een groot aantal partijen hebben het moment echter aangegrepen om zelf een verkenning te doen op de impact van de Wkb.

Wat verandert er nadat de Wet is ingevoerd?

Nadat de wet per 1 januari 2021 in werking is getreden voert de gemeente geen technische toets aan het Bouwbesluit meer uit bij een aanvraag omgevingsvergunning. In plaats daarvan is er sprake van een privaat kwaliteitsborgingstraject waarbij aangetoond moet worden dat hetgeen is gebouwd ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. In de kern moet de bouwer de kwaliteit aantonen met onderaannemer en leveranciers en wordt deze bewaakt en afgehecht door een onafhankelijke kwaliteitsborger aan de hand van een kwaliteitsinstrument.

Wat doet Nieman Kwaliteitsborging al in het kwaliteitsborgingstraject?

Nieman Kwaliteitsborging begeleidt op dit moment zowel opdrachtgevers als bouwers bij pilotprojecten waarbij partijen zelf aan de slag gaan met de praktische invulling van kwaliteitsborging. Bij voorkeur wordt hierbij een traject ingezet waarbij alle onderdelen van kwaliteitsborging aan bod komen zoals:

 • Het vergroten van (Bouwbesluit)kennis;
 • Het ‘borgen’ van ontwerpkwaliteit;
 • Het inventariseren en beheersen van risico’s;
 • Het aantonen van uitvoeringskwaliteit;
 • Het opbouwen van een asbuilt dossier;
 • Het evalueren en verbeteren van de (kwaliteits)processen.

De ervaring leert dat er meerdere projecten nodig zijn om te komen tot optimale procesbeheersing. Partijen die zich al geruime aan het voorbereiden zijn hebben hierbij een duidelijke voorsprong!

Wilt u zich voorbereiden op deze stelselwijziging?

Dat kan! Wij helpen u graag met de begeleiding van pilotprojecten in zowel de rol van externe borger als coach.

 • Begeleiding van pilotprojecten in zowel de rol van externe borger als coach.
 • Introductietrajecten VKB samen met SWK (voor de aangesloten bouwers van SWK).
 • Borgingstrajecten conform de BRL 5019 en 5006
 • Nulmeting voor leveranciers.
 • Masterclasses kwaliteitsborging
 • Kwaliteitsmanagement bij geïntegreerde contracten (o.a. op basis van UAVgc).
 • Coaching- en implementatietrajecten op maat.

Logo_Nieman-Kwaliteitsborging Wilt u onze hulp met de Wkb? Of heeft u een vraag hierover?

Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie over de inhoud van de Wkb en wat voor u en/of uw bedrijf de consequenties zijn.

Dit kan door een mail te sturen aan info@niemankwaliteitsborging.nl of u belt met Suzan Danckaarts of Emile Jansen via 030 -241 3427.

Kijk op Nieman Kwaliteitsborging voor alle mogelijkheden

 

Kwaliteitsborger beoordeeld bouwwerk -#Wkb - door Nieman Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborger beoordeeld bouwwerk -#Wkb – door Nieman Kwaliteitsborging