Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012, inwerkingtreding 1 januari 2021

Met deze wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 is van een aantal in het Bouwbesluit 2012 aangestuurde NEN-normen en NEN-EN-normen een nieuwe versie van toepassing verklaard of is een correctie van de aansturing doorgevoerd.

Hiermee is zeker gesteld dat bij de toepassing van die normen gebruik kan worden gemaakt van de laatste versie. Ook is een enkele norm die niet meer in het Bouwbesluit 2012 wordt aangestuurd, vervallen. Verder is artikel 2.3 over het zelfsluitend zijn van deuren vervallen omdat dit onderwerp voortaan in artikel 6.26 van het Bouwbesluit 2012 is geregeld [Stb. 2020, 189].

Met deze regeling vindt ook een beperkte aanpassing plaats in de voorschriften voor certificatieschema’s bij het stelsel voor certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Daarnaast wordt een verduidelijking aangebracht in bijlage VII bij de Regeling Bouwbesluit 2012 en wordt het ten onrechte vervallen van een zinsnede in artikel 3.3a van de Regeling Bouwbesluit 2012 hersteld.

Lees meer over

Staatscourant logo