Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Per 1 oktober 2020 zijn er wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012.

Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Toevoeging certificering werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen

In het Bouwbesluit is § 1.8 Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen toegevoegd. In de Regeling Bouwbesluit is § 1.7 Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen in verband met koolmonoxide toegevoegd.

Aanleiding voor de wijzigingen zijn de bevindingen en aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over het gevaar van koolmonoxidevergiftiging door gasverbrandingsinstallatie, Dit leidt er toe dat werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen, aanvoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgassen alleen mogen worden uitgevoerd door daarvoor gecertificeerde bedrijven.

Uitstel verbod op uitvoeren werkzaamheden verbrandingstoestel

Het verbod op het uitvoeren van of laten uitvoeren van werkzaamheden aan een gebouw gebonden verbrandingstoestel zonder certificaat die is afgegeven door een instelling die is aangewezen door de minister (artikel 1.35 eerste lid) en het alleen aanwijzen van een instelling op aanvraag door de minister voor het afgeven van certificaten als deze beschikt over accreditatie (artikel 1.36 tweede lid) treden pas 1 april 2022 in werking (Staatsblad 2020-354) .

Staatsblad 2020-348 en Staatscourant 2020-50199

De wijzigingen met een uitgebreidere toelichting staan in Staatsblad 2020-348 (wijziging Bouwbesluit 2012) en Staatscourant 2020-50199.

Hebt u een vraag over een van bovenstaande wijzigingen?

Neemt u dan contact op met Marjolein Berghuis of Joost Pothuis.

Lees ook

gasverbrandingstoestel