Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

IFV-VVBA-scriptieprijs 2021 voor scriptie over simulaties van vliegvuur


Leo Willem Menzemer van de University of Maryland/Ghent University won met zijn scriptie over numerieke simulaties van vliegvuur bij grote buitenbranden de IFV-VVBA-scriptieprijs 2021.

“De sterke punten van de scriptie zijn de relevantie voor brandveiligheid, de wetenschappelijke onderbouwing en de actualiteit. Natuurbranden komen steeds vaker voor en ook het probleem van branduitbreiding als gevolg van vliegvuur is zeer actueel”, aldus de jury, bestaande uit Lieuwe de Witte (IFV), Ruud van Herpen (TU/e) en Ricardo Weewer (IFV, voorzitter).

De studie introduceert een theoretische analyse van het probleem van verbranding en transport van vliegvuur.  Fire Dynamics Simulator (FDS) gebruikt men om te voorspellen of vliegvuur(deeltjes) de lucht in gaan en welke afstand ze kunnen afleggen. Uit het pyrolysemodel wordt geconcludeerd dat het massaverlies het meest nauwkeurige criterium is om te bepalen of deeltjes nog branden of niet.

Het product van de soortelijke massa en de dikte van de vliegvuurdeeltjes zijn de bepalende factoren van de vliegvuurdynamica. Vliegvuurdelen met een factor groter dan 1 worden niet door de rookpluim meegenomen en vallen brandend op de grond op een maximale afstand van 10 m. Deeltjes met een lage factor (< 0.6) worden wel door de rookpluim meegenomen en kunnen grote afstanden afleggen met een minimum van 50 meter.

Innovatieve en spraakmakende master- of bachelorthesis

De scriptieprijs van het IFV en de Vereniging van Brandveiligheidsadviseurs (VVBA) is op 10 juni uitgereikt tijdens het 13e Internationaal Congres Fire Safety & Science. Vanwege de coronamaatregelen was het congres dit jaar online. De scriptieprijs is ingesteld voor de meest innovatieve, spraakmakende, relevante of fundamentele master- of bachelorthesis over brandveiligheid. Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 1.200, te besteden aan een FSE gerelateerd onderwerp, zoals een cursus, studiereis of studieboeken.

Download de winnende scriptie

IFV-VVBA-scriptieprijs 2021 voor scriptie over simulaties van vliegvuur

v.l.n.r. Winnaar Leo Willem Menzemer en Ricardo Weewer van het IFV

Nieman Raadgevende Ingenieurs is VVBA lid.