Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Parkrand_woningcomplex01-1 Het project Parkrand te Papendrecht is gelegen aan het Vijverpark. Het project omvat in totaal 28 vierlaagse woningen en 14 appartementen. De woningen en appartementen zijn verdeeld over drie woongebouwen. Het gebouw kenmerkt zichzelf in zowel vorm als materiaalgebruik. Voor de gevels is aan de achterzijde gekozen voor een metselwerk buitenspouwblad. Aan de voorzijde is een open houten gevel gerealiseerd. De drie woongebouwen maken een golfbeweging waardoor niet één woning gelijk is. Het project is ontworpen door Erik van Egeraat Associated Architects BV en uitgevoerd door Van Wijnen uit Alphen aan de Rijn.

Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft zowel in het voortraject als bij de uitvoering de verschillende partijen kunnen ondersteunen. In het voortraject heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs in opdracht van Van Wijnen een detailbeoordeling uitgevoerd. In een detailcontrole worden de details op onder andere lucht- en waterdichtheid, werkvolgorde en uitvoerbaarheid beoordeeld. Daarnaast heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs meegeholpen bij het ontwikkelen van details.

Tijdens de uitvoering zijn één keer per drie weken kwaliteitscontroles uitgevoerd. Voor de start van de controles is een risico-analyse opgesteld. In deze risico-analyse zijn de mogelijke knelpunten en aandachtspunten tijdens de uitvoering aangegeven.

Dit document is met de uitvoerder besproken waarna afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van deze risicovolle bewerkingen. Deze afspraken zijn in hetzelfde document vastgelegd.

Parkrand_woningcomplex03_detail-1

Tijdens een kwaliteitscontrole zijn door de betreffende controleur foto’s gemaakt van eventuele knelpunten ten aanzien van onder andere akoestiek, brandveiligheid en uiteraard lucht- en waterdichtheid. Deze knelpunten zijn met de uitvoerder besproken. Vanwege de gebouwvorm heeft de nadruk tijdens de controles gelegen op wind- en waterdichting. Zo sloot het binnenspouwblad op verschillende punten onvoldoende aan op de kozijnen (zie foto) waardoor onvoldoende luchtdichting gerealiseerd werd. In overleg met de uitvoerder is gekozen om de stijlen op te dikken om een goede luchtdichte aansluiting te realiseren. Daarnaast is de uitvoering van de waterdichtheid van grote rekwerken boven kozijnen (zie foto 2) met de uitvoerder besproken om lekkages te voorkomen.

Na bespreking van de geconstateerde knelpunten zijn met de uitvoerder verbeteringsafspraken gemaakt. De afspraken zijn in een overzichtelijk document verwerkt.

Projectinformatie
  • Opdrachtgever : van Wijnen Alphen a/d Rijn bv
  • Architect : Erik van Egeraat associated architects bv
  • Foto’s : www.mijnnieuwbouwwoning.nl