Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

ymere_kiest_vier_preferred_suppliers_voor_meer_grip_op_kwaliteit-1 Nieman Groep is één van de vier preferred suppliers!

Persbericht

Ymere kiest voor meer grip op kwaliteit

“samenwerken op basis van toegevoegde waarde”

Ymere wil meer grip hebben op de kwaliteit van de advieswerkzaamheden en heeft vier preferred suppliers geselecteerd voor installatietechnisch en bouwfysisch advies (licht, warmte, lucht, vocht, geluid). Donderdag 31 januari is de samenwerkingsovereenkomst tussen Ymere en de bedrijven ABT, Nieman Groep, DWA en Cauberg-Huygen ondertekend.

Echte relatie
De samenwerkingsovereenkomst gaat voor Ymere verder dan alleen het terugdringen van het aantal adviesbureaus. Ymere wil met de preferred suppliers een echte relatie aangaan om een continue kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen. Het meetbaar en beheersbaar maken van de Total Cost of Ownership (TCO) van het te ontwikkelen vastgoed van Ymere en de tevredenheid van de klant staan daarbij centraal.

Veilige omgeving
Een kernteam waarin de vijf organisaties zitting hebben en de projectteams maken prestatieafspraken die SMART geformuleerd zijn en betrekking hebben op de thema’s Leren, TCO, Samenwerken, Vertrouwen en de Klant. Dit kan alleen als de samenwerking tussen de verschillende partijen optimaal is en het teambelang boven het individuele belang uitstijgt. “We moeten een veilige omgeving creëren waarin fouten gemaakt mogen worden en actief gedeeld. Alleen dan kunnen we van elkaar leren en de kwaliteit verbeteren”, aldus Michiel Schuitemaker, directeur Realisatie van Ymere. “Via de preferred suppliers moet een natuurlijke terugkoppeling ontstaan van de ervaring van de exploitatiefase naar de nieuwbouwontwikkeling. Hierdoor kan er beter ingespeeld worden op de totale kosten die Ymere voor het bezit van haar vastgoed draagt.

Selectie
De selectie van de preferred suppliers heeft plaatsgevonden op basis van hun enthousiasme en gepresenteerde visie op de nieuwe manier van samenwerking, inhoudelijke kennis, volledigheid van het dienstenaanbod en de ervaring met samenwerking in ketens en co-maker teams.

Lees het gehele persbericht op de website van Ymere.