Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Afgelopen 21 juni gaf Harm Valk een inleiding op de ZEN platformbijeenkomst
door René Didde

schilisolatie Harm Valk is een vaste spreker op de ZEN-bijeenkomsten. Hij heeft zich samen met DGMR-adviseurs vastgebeten in het vraagstuk hoe Bijna Energieneutrale Nieuwbouw (BENG) als basis voor ZEN technisch haalbaar kan worden in de Nederlandse bouwpraktijk. Wat zijn de knelpunten en hoe vermijden we ‘eenheidsworst’ zijn de vragen die Nieman en DGMR in samenwerking met de indieners van zeventien concrete bouwprojecten hebben onderzocht. Niet onbelangrijk is ook of BENG financieel haalbaar is voor bouwende en ontwikkelende bedrijven en vanzelfsprekend voor de consument.

Zoals bekend zijn er drie nieuwe BENG-indicatoren gepubliceerd die vanaf 2021 de huidige rekenwaarde EPC voor nieuwbouwwoningen vervangen. Uit het onderzoek van Nieman en DGMR komen veel nieuwe inzichten naar voren, meldt Valk. ‘Allereerst is het voldoen aan de drie BENG-indicatoren geen hordeloop, maar eerder een limbodans onder drie stokken tegelijk.’ Bouwers en ontwikkelaars moeten feeling krijgen om aan de goede knoppen te draaien en aan alle drie de eisen te voldoen. Wel blijkt BENG-eis 1 (de energiebehoefte van het gebouw) de meest lastige.

‘We zullen meer maatregelen aan de bouwschil moeten treffen. EPC heeft ons op dit vlak lui gemaakt, want we konden immers isolatie van dak en gevel compenseren met maatregelen elders. Dat is voorbij’
aldus Harm Valk.

Lees meer

logo_lenteakkoord_speciaal