Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het afgelopen half jaar is in twee themagroepen onderzocht wat de effecten van de BENG-eisen zijn, zowel voor grondgebonden woningen als voor gestapelde bouw. De algemene leerpunten uit deze onderzoeken willen we vertalen naar een goed leesbare, begrijpelijke factsheet voor alle praktijkprofessionals in de bouw, met do’s en don’ts, tips en duidelijke illustraties en infographics.

Borne Winde16_oostgevel_

Hoe voldoen we aan de BENG-eisen?

Om te voldoen aan BENG-eisen is een andere ontwikkelstrategie nodig, blijkt uit de eerste onderzoeken. Om de eerste BENG-indicator te halen, is het wenselijk dat eerst het ontwerp geoptimaliseerd wordt op de energiebehoefte. Daarna dient gekeken te worden wat de uitkomst is voor BENG-indicator 2 en 3 en kunnen efficiënte technieken worden gekozen.

Het ontwerp, oriëntatie, thermische schil en type ventilatiesysteem is bepalend voor de uitkomst van de energiebehoefte. Naast geometrie is de oriëntatie van het gebouw en het glasoppervlak per oriëntatie van belang. Momenteel is dat nog een aspect dat niet zwaar meeweegt bij het uitwerken van projecten.

Het zongericht ontwerpen is belangrijk om de energiebehoefte in de zomer- en winterperiode te optimaliseren. Daarnaast is het bij de overgang van een EPC-eis naar bijna energieneutrale gebouwen van belang om rekening te houden met het thermisch comfort, de regelbaarheid voor bewoners en binnenluchtkwaliteit.

Al deze aspecten willen we in de factsheet aan de orde brengen. Henk Bouwmeester schrijft de factsheet. Ook Annemie Looze van RVO schuift aan. Harm Valk en Theo Haytink lichten de effecten van de BENG-eisen voor grondgebonden woningen als voor gestapelde bouw toe.

logo_lenteakkoord_speciaal Informatie

Wie: EPC-experts bij de diverse bedrijven en enkele docenten, trainers.
Datum: Eerste bijeenkomst vindt plaats op maandagmiddag 5 september, van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Locatie: Nieman Raadgevend Ingenieurs, Atoomweg 400 Utrecht
Trekker/voorzitter: Claudia Bouwens, Lente-akkoord.
Onderzoeker: Harm Valk, Nieman RI

Aanmelden

U kunt zich via Lente-Akkoord.nl aanmelden

Is uw bedrijf geen lid van het bedrijvenplatform ZEN, maar bent u aantoonbaar expert op dit onderwerp, stuur dan een verzoek voor deelname met onderbouwing naar info@lente-akkoord.nl onder vermelding van themagroep BENG do’s en don’ts.