Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Zo’n 80 procent van de overdekte zwembaden in Nederland voldoen niet aan het Bouwbesluit

Het gebruik van RVS ophangsystemen in zwembaden is omstreden. RVS-onderdelen kunnen namelijk spontaan breken door langdurige inwerking van chloordampen. Dit heeft al tot vele schades en zelf tot een dodelijk ongeval geleid. Een vallende geluidsbox welke aan een RVS kabel was opgehangen werd een vijf maanden oude baby fataal bij een Tilburgs zwembad in 2011.

Met een wijziging van het Bouwbesluit is in juni 2016 bij ieder binnenzwembad verplicht gesteld om voor 1 januari 2017 met een, door een onafhankelijke deskundige gemaakt rapport aan te tonen dat er geen gevaarlijk roestvast staal in het bad meer aanwezig is. Uit onderzoek blijkt nu dat pas bij zo’n 20 procent van de onderzochte binnenbaden aan die verplichting is voldaan1.

De gemeentes dienen te controleren op de naleving van de onderzoeksplicht en waar nodig hand-havend op te treden. Bij deze handhaving kunnen gemeenten een dwangsom opleggen, of het zwembad zelfs tijdelijk sluiten indien naar hun oordeel sprake is van een voor het publiek en personeel gevaarlijke situatie.

Minister Plasterk heeft de gemeentes nu verzocht om voor 15 oktober 2017 de zwembaden in hun gemeente te controleren op deze onderzoeksplicht2.

Beheerders/eigenaren

Neem geen risico en voorkom ongevallen, een dwangsom, of sluiting. Om alsnog aan de onderzoeks-plicht te voldoen kunt u gebruik maken van de expertise binnen Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies. Sinds de wijziging op het bouwbesluit met betrekking tot de veiligheid van zwembaden in juni 2016 zijn door ons al tientallen zwembaden geïnspecteerd. In alle gevallen heeft dit uiteindelijk geleid tot een verklaring dat er geen gevaar (meer) bestaat. Soms dienen hiervoor de in een rapportage aangegeven herstelwerkzaamheden te worden uitgevoerd. Als het herstel is goedgekeurd, kan de genoemde verklaring worden afgegeven.

Wilt u ook een verklaring voor een veilig zwembad?

Wilt u ook een verklaring voor een veilig zwembad? Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies voert graag voor u een dergelijke inspectie uit en denkt oplossingsgericht met u mee.
Neem hiervoor contact op met Peter van der Velden

Media

Onderzoek zwembad TU Eindhoven