Specialismen Nieman Groep

De Nieman Groep creëert duurzame gebouwen waar mensen veilig, gezond en comfortabel kunnen wonen, werken en recreëren. Onze klanten bevinden zich in de gehele bouwkolom: van corporaties en projectontwikkelaars tot zelfontwikkelende bouwers, bouwbedrijven, architecten en overheden.

Nieman Raadgevende Ingenieurs

Nieman Raadgevende Ingenieurs is een ingenieursbureau voor bouwfysica, bouwtechniek en bouwregelgeving. Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw combineren wij onze gedegen kennis tot praktische integrale adviezen op het gebied van brandveiligheid, binnenmilieu, akoestiek, energie en duurzaamheid.

Daarbij beperken wij ons niet tot ontwerp en toetsing, maar ondersteunen ook tijdens uitvoering en oplevering. Daarnaast kunnen we u begeleiden bij het onderzoeken van klachten van gebruikers en opdrachtgevers.

Nieman-Valk Technisch Adviesbureau

Nieman-Valk Technisch Adviesbureau is een praktisch raadgevend ingenieursbureau op het gebied van installatietechniek. Onze opdrachtgevers komen met vragen uit de (complexe) woning- en utiliteitsbouw, maar ook uit de industrie. Wij ontwerpen geen installatie maar een comfortabel klimaat’.

Vanuit uitgebreide kennis en ervaring op werktuigbouwkundig en elektrotechnisch gebied ontwerpen wij installaties . Als u dat wilt kunnen wij de installaties ook volledig uitwerken en vastleggen (stabu)-bestekken en tekeningen. Ook kunnen wij installaties zorgvuldig inregelen en monitoren.

Wij zijn in staat ook complexe integrale en grootschalige projecten uit te voeren, door samenwerking met onze zusterbedrijven in de Nieman Groep. De ontwikkelingen in onze vakgebieden volgen wij nauwgezet en wij investeren in 3D-tekenen, bouwinformatiemodellen, werken met Lean Bouwen en in ketenintegratie.

Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies

Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies is een onafhankelijk en toonaangevend raadgevend ingenieursbureau op het gebied van gevels en daken. Wij adviseren onze klanten bij de ontwikkeling en engineering van gevels en daken. Ook ontwikkelen we gevelsystemen en zijn veelvuldig betrokken als deskundige bij arbitragezaken.
Wij hebben jarenlange ervaring met luchtdicht bouwen vanaf het eerste ontwerp tot en met de gebruiksfase. Kijk hiervoor onder specialism bij Luchtdicht bouwen.

Met onze kennis en ervaring dragen we graag bij aan de ontwikkeling, kwaliteitsverbetering en de kennisverbetering van gevels en daken. Daarom zijn we actief betrokken bij de ontwikkeling van publicaties, productdocumentatie, normen en kwaliteitsrichtlijnen. Daarnaast verzorgen we workshops en cursussen op ons vakgebied. We zijn het scholingsinstituut voor de brancheorganisatie Dumebo/DWS.

Door de samenwerking met onze zusterbedrijven in de Nieman Groep kunnen wij ook complexe integrale en grootschalige projecten uitvoeren.

Welke prestatie wordt van een gevel of een dak verwacht? Door de gewenste prestaties vast te leggen in een programma van eisen (PvE) is dit sturingsinstrument ook tijdens de verdere ontwikkeling van het project goed te gebruiken. Hierdoor ontstaat de optimale en integrale kwaliteit, die u als klant van ons mag verwachten.

Nieman Consultancy

Onze adviezen komen het beste tot hun recht komen in een goed georganiseerd en gestructureerd proces Nieman Consultancy begeleidt daarom bouwprocessen vanuit de uitgebreide technische kennis die we hebben. We kennen het ontwerp- en bouwproces en beheersen de noodzakelijke communicatie- en informatieprocessen.

Nieman Consultancy is dus een logische aanvulling op het dienstenpakket van Nieman Raadgevende Ingenieurs, Nieman-Valk Technisch Adviesbureau en Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies.

Behalve met bouwmanagement zijn wij u graag van dienst bij het ontwikkelen en uitwerken van beleid op het gebied van energie en duurzaamheden, zowel bij nieuwbouw als bij beheer (exploitatie).

Alle expertises van de Nieman Groep zijn onderverdeeld in kennisgebieden . Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Klik dan op een van de kennisgebieden in de menubalk rechts.