Tijdlijn Nieman 30 jaar

1988

Adviesburo Nieman werd gestart door Harry Nieman in juli 1988, als parttime éénmansadviesbureau, in een kantoorruimte aan de Sophialaan 1a te Utrecht. Op dat moment was Harry Nieman al rapporteur voor de SBR-commissie “Details voor energiezuinige woningbouw”. Juist de vertaling van theorie naar uitvoeringspraktijk speelt in dergelijke detaillering een grote rol.

Dat is dan ook een belangrijk kenmerk van Adviesburo Nieman: bouwfysica vertalen in praktisch toepasbare oplossingen in de bouw. Behalve voor SBR ontwikkelde Harry Nieman ook materiaal voor cursussen van Bouwforum (1989). Projecten werden vooral op het gebied van directievoering en toezicht uitgevoerd.

Met de invoering van het Bouwbesluit in oktober 1992 werd ook hiervoor lesmateriaal ontwikkeld. Dat was zeer succesvol en vanaf dat moment stond Adviesburo Nieman bekend als Bouwbesluit-deskundige. Het bureau groeide gestaag en telde op dat moment 5 medewerkers. De nadruk lag daarbij naast praktische bouwfysica en uitvoeringscontrole op de bouwplaats ook op kennis van de bouwregelgeving.

1998

Het uitdragen van kennis is altijd een belangrijk kenmerk geweest van Adviesburo Nieman. Behalve in cursussen werd Adviesburo Nieman ook actief in het reguliere hbo-onderwijs, met name op de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Dat leidde in 1998 tot de oprichting van een vestiging van Adviesburo Nieman in Zwolle.

2003

De vestigingen in Utrecht en Zwolle maakten beide een sterke groei door. Regionaal groeien bleek succesvol. Om die reden werd besloten om ook in andere belangrijke groeiregio’s vestigingen op te zetten: in 2003 in Rijswijk en in 2005 in Eindhoven.

Tegelijkertijd veranderde het karakter van het bureau. Naast controle en toetsing nam de advisering een steeds belangrijkere plaats in. Advisering is volgens Adviesburo Nieman een integraal product. Binnen dat integrale product acteren de vakgebieden bouwfysica, energie en duurzaamheid, geluid en akoestiek, brandveiligheid. Opknippen in verschillende vakgebieden is zinvol om specialistische kennis op te bouwen. Toch wordt altijd gekeken de onderlinge verbanden om tot een integraal adviesproduct te komen.

2005

Om die reden adviseert Adviesburo Nieman sinds 2005 ook op installatietechnisch gebied. Immers, installatietechniek is gebouwgerelateerd. Het vormt daarmee ook een praktische uitwerking van bouwfysica. Conceptueel denken in klimatiseringsconcepten is daarvoor noodzakelijk. De zusterbedrijven Valk Technisch Adviesbureau en Hebutech kunnen de installatietechnische uitwerking op zich nemen. Beide zijn in Putten gevestigd.

2008

Sinds 2008 is nog een ander zusterbedrijf toegevoegd: Kettlitz Gevel- en Dakadvies. De bouwfysica van de gebouwschil is een echt specialisme dat hierin ondergebracht is. Kettlitz is fysiek ondergebracht bij Adviesburo Nieman in Rijswijk en bij Valk en Hebutech in Putten.

2013

Begin 2013 is vanwege de veranderende markt in de bouw- en vastgoedsector besloten tot een vereenvoudiging van de organisatie. De werkzaamheden van Nieman Groep zijn geconcentreerd in de vestigingen Utrecht en Zwolle. Daarnaast is de aansturing vereenvoudigd. Met deze aanpassing kan de Nieman Groep integraal en praktisch blijven adviseren op basis van onze goede kennis van bouw- en installatietechniek, in ontwerp, toetsing, uitvoering en beheer.

In de jaren die volgen herstelt de bouwsector zich en maakt het bureau een gezonder groei door. Zo zijn we in staat om het kennisniveau op diverse vakgebieden op een steeds hoger niveau te brengen en nog meer inhoud te geven aan integraal ontwerpen.

2017

Nieman Raadgevende Ingenieurs is altijd intensief betrokken geweest bij de ontwikkelingen rondom kwaliteitsborging. In 2017 leidt dat tot de start van Nieman Kwaliteitsborging als aparte entiteit binnen de groep om onafhankelijkheid nog beter te kunnen waarborgen en klaar te zijn voor de invoering van de Wet Verbeterde Kwaliteitsborging.

2018

Sinds 2018 valt het grootste deel van de activiteiten onder Nieman Raadgevende Ingenieurs. Hiermee onderstrepen wij onze integrale aanpak. Daarnaast zijn Nieman-Kettlitz gevel- en dakadvies en Nieman Kwaliteitsborging actief als unieke specialistische bureaus.

Het Geluidburo is vanaf september 2018 onderdeel van Nieman Raadgevende Ingenieurs. Het GeluidBuro is een uniek en gerenommeerd akoestisch adviesbureau met een ruime expertise in lawaaibeheersing, ruimteakoestiek en omgevingsgeluid. De directie van Nieman is erg verheugd over deze overname. De samenwerking versterkt haar positie in de markt als integraal adviseur in Geluid en Akoestiek.

Nieman is uw partner voor complexe vraagstukken in de gebouwde omgeving.