Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Doel gegevensverzameling

Om onze website https://www.nieman.nl/ zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, steken wij regelmatig tijd in de innovatie en optimalisatie van de site. Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten op uw voorkeuren af te stemmen, analyseren we uw gedrag op de website. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Daarnaast verwerken we uw persoonsgegevens voor het:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Bij u afleveren van diensten;
 • Afhandelen van uw betaling.

Overzicht gegevens

Nieman.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij handmatig en/of geautomatiseerd verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Locatiegegevens
 • Factuurgegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Lijst met contactgegevens van onze klanten via een applicatie
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken; in correspondentie en telefonisch.

Beveiliging

Nieman.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De verbinding tussen uw browser en onze server is bijvoorbeeld beveiligd met een SSL certificaat en de volledige back-ups van alle website gegevens worden weggeschreven op een tweetal locaties. Wij gaan hier vertrouwelijk mee om, geheel volgens de door richtlijnen voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensbeheer

Het beheer van uw persoonsgegevens ligt bij ons, wij zijn de verantwoordelijke partij en zorgen ervoor dat uw gegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We sluiten een bewerkersovereenkomst af met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken. Zo zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nieman.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nieman.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Dit houdt in dat wij uw gegevens bewaren totdat onze samenwerking wordt beëindigd, of totdat we uw vraagstuk hebben afgehandeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan schriftelijk contact met ons op via onderstaande adresgegevens; dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.

Nieman Groep B.V.
Postbus 40217
3504 AA Utrecht

Cookies

Wij verzamelen gegevens aan de hand van cookies op de website. Wij vergaren hiermee het geanonimiseerde bezoekersgedrag, waardoor u in geen enkel geval aan uw websitebezoek gekoppeld kunt worden.

Het is niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar u helpt ons er heel erg mee wanneer u er wel voor kiest om uw geanonimiseerde gegevens met ons te delen. Wilt u meer weten over het gebruik van cookies en de manier waarop u deze kunt aanpassen of uitschakelen? Lees dan  hier onze cookie policy.

Wijzig cookie instellingen

Transparantiebeginsel

Wilt u graag uw persoonsgegevens inzien, of wijzigen – indien deze niet correct zijn? Of wilt u uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken, dan wel bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nieman.nl? Neem dan schriftelijk contact met ons op via onderstaande gegevens:

Nieman Groep B.V.
Postbus 40217
3504 AA Utrecht

Wanneer uw persoonsgegevens niet meer relevant zijn, kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van u beschikken naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te versturen per post.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of gegevensoverdracht door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het indienen van een klacht gaat via een vragenlijst op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy policy

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy aan te passen. Wijzingen worden altijd op deze website gepubliceerd, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.