Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Achmea Apeldoorn

Het terrein van Achmea aan de zuidelijke ringweg in Apeldoorn heeft een unieke ligging: enerzijds in de uitlopers van het grootste natuurgebied in Nederland, en tegelijkertijd in de periferie van een grote agglomeratie. In een totaal andere omgeving dan bijvoorbeeld de Randstad kan Achmea hier haar eigen geschiedenis van architectuur en bouwen voortzetten en opnieuw een modern en origineel kantoorconcept realiseren. In 2011 is de campus opgeleverd en in gebruik genomen.

Werkzaamheden Nieman

Structurele ondersteuning voor de kwaliteitsmonitoring op de bouwplaats, teneinde de uitvoeringskwaliteit zo optimaal mogelijk te bewaken. Dit in samenspraak met het kwaliteitscontrolesysteem en de hiervoor aangewezen kwaliteitsinspecteurs vanuit Van Wijnen. Onze specialistische bijdrage op met name het gebied van bouwfysica is hieraan toegevoegd.

Achmea Apeldoorn

Wekelijks zijn er monitoringsrondes gelopen en is de kwaliteit en de borging hiervan met de uitvoerders en projectleiding besproken en gerapporteerd.

Wilt u meer weten over Nieman’s kwaliteitsmonitoring en wat wij voor u kunnen doen?

Neemt u dan contact met ons op.