Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Twee “R” Recycling Groep heeft een wereldwijd uniek en innovatief procedé ontwikkeld voor het onschadelijk maken van asbest. In een nieuw te bouwen fabriek op bedrijventerrein Hessenpoort te Zwolle wordt asbest gedenatureerd. Bij dit proces van verhitting wordt asbest gekraakt tot een ongevaarlijke stof, die veilig kan worden gebruikt als bouwmateriaal in de kalk-, asfalt- en cementindustrie.

pdf-Twee-R-klein

 

Brandcompartiment

De fabriek heeft een oppervlakte van ruim 16.000 m2. In het gebouw bevinden zich een opslaghal waarin zo’n 22.000 ton asbest wordt opgeslagen, een hal met tunneloven waarin het asbest tot zo’n 1.000 °C wordt verhit, een hal waar vrachtwagens in- en uitrijden voor het lossen van astbest en een kantoor.

Vanwege de bedrijfsprocessen is het wenselijk nagenoeg het gehele bedrijf in één brandcompartiment onder te brengen. Daarbij brengen de verschillende bedrijfsprocessen (laden en lossen, opslag en verhitting) verschillende risico’s mee. Bij een dergelijk bedrijf zijn dat niet alleen veiligheidsrisico’s maar ook gezondheidsrisico’s.

Wij hebben eind 2010 een vooronderzoek uitgevoerd naar de aanwezige risico’s en de brandscenario’s die daarbij kunnen optreden. Op basis van de mogelijke scenario’s zullen voorzieningen worden getroffen zodat sprake is van een maatwerkoplossing.

Voor het onderbouwen van gelijkwaardigheid zal zoveel mogelijk worden aangesloten op de gangbare Methode Beheersbaarheid van Brand 2007, zodat de vergunningverlening soepel verloopt.pdf-Twee-R_2-klein

Fire Safety Engineering

Waar deze Methode echter voorzieningen voorschrijft die op basis van de brandscenario’s niet nodig zijn, wordt Fire Safety Engineering  ingezet om tot realistische voorzieningen te komen. Het plan wordt in de loop van 2011 uitgewerkt.

Het opstellen van een Brandbeveiligingsconcept waarbij het gebouw, het gebruik en de brandveiligheidsvoorzieningen optimaal op elkaar zijn afgestemd. Advisering vind plaats binnen het ontwerpteam.

Het Brandbeveiligingsconcept wordt deels gebaseerd op een risicoanalyse van de te verwachten brandscenario’s. Wij gaan uit van het natuurlijk brandconcept (fysisch brandmodel). Nieman heeft – mede dankzij haar betrokkenheid bij het opstellen van normeringen rond het fysisch brandmodel en de risicobenadering – veel kennis op dit gebied.

Projectinformatie
  • Opdrachtgever : Dura Vermeer Hengelo B.V.
  • Architect: BDG Architecten Ingenieurs Zwolle
  • Ontwerpfase, start bouw 2012/2013