Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
KLM-gebouw met kantoorfunctie

KLM-gebouw met kantoorfunctie

In opdracht van Sodexo Altys (asset management projecten) wordet door Nieman van 8 KLM-gebouwen op Schiphol de brandscheidingen geïnspecteerd.

Het doel hiervan is om gebreken in de brandcompartimentering van de gebouwen boven water te krijgen en zo de kwaliteit en betrouwbaarheid van de brandscheidingen te vergroten. Uiteraard is daarbij het publiekrechtelijke veiligheidsniveau de ondergrens. Voor sommige bijzondere gebouwen voor bijzondere doeleinden kan een hoger niveau gewenst zijn. Dat is het geval voor het gebouw waarin de vliegsimulatoren zijn gehuisvest.

Inspectie

De inspectie van de acht gebouwen is een pilotproject. Het lijkt raadzaam om de totale gebouwvoorraad van KLM minder regelgericht en dus juist meer doelgericht te inspecteren. Dat leidt tot maatwerkoplossingen voor bestaande bouw, aanmerkelijk kostenefficienter dan de standaard regelgerichte voorschriften.

Gebouw met de vliegsimulatoren

Gebouw met de vliegsimulatoren