Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Dakrenovatie gemeentehuis Emmeloord Het gemeentehuis Noordoostpolder staat in Emmeloord. Het pand is omstreeks 1986 gebouwd. Afgezien van het regulier onderhoud zijn er sindsdien geen aanpassingen gedaan aan het dak. Het dak is voorzien van asbesthoudende leien. Naast de asbestsanering wordt het dakpakket gestript tot op de draagconstructie om deze vervolgens weer op te bouwen. Naast een frisse nieuwe uitstraling wordt door de verbetering van de energetische prestatie van het dak en de toepassing van pv-panelen de vraag naar en het verbruik van energie aanzienlijk verminderd.

Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies heeft in opdracht van de Gemeente Noordoostpolder het gehele aanbestedingstraject voor de renovatiewerkzaamheden begeleid.

De volgende werkzaamheden zijn verricht

  • Opstellen inschrijvingsleidraad; de aanbesteding is uitgevoerd op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). De beoordelingscriteria zijn vastgelegd zodat duidelijk is hoe de prijs en andere kwaliteitsaspecten gewogen en beoordeeld worden.
  • Dakrenovatoe gemeentehuis Algemene werkvoorschriften; voorschriften ter beperking van de overlast voor het in gebruik zijnde gemeentehuis. Regelingen omtrent het verrekenen van meerwerk, garanties, veiligheidsmaatregelen, arbeidsomstandigheden en dergelijke zijn vastgelegd in de algemene werkvoorschriften.
  • Technische werkomschrijving; de werkzaamheden, toe te passen materialen, te realiseren kwaliteit en dergelijke zijn eenduidig vastgelegd in de technische werkomschrijving.
  • Detaillering; diverse maatgevende details zijn op basis van de technische werkomschrijving nader uitgewerkt.
  • Offertevergelijk en gunningsadvies; de ingekomen offertes zijn vergeleken en op basis van de inschrijvingsleidraad beoordeeld. Vervolgens is een  gunningsadvies opgesteld.

Inmiddels is men volop bezig met de renovatie en worden diverse controles worden gedaan om de uitvoeringskwaliteit te bewaken en te toetsen.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie dit project neemt u contact op met Wilfred Slagter