Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De tweede badplaats van Den Haag ‘Kijkduin’ krijgt een nieuwe skyline; Nieuw Kijkduin. Een ontwerp dat is geïnspireerd door de Middellandse Zee en organische binnensteden. De herontwikkeling van het boulevardgebied bestaat uit circa 200 appartementen met badplaatsvoorzieningen zoals horeca, winkels en vrijetijdsbestedingen. Dit grote project wordt gefaseerd gerealiseerd. Onder het totale complex wordt ook fasegewijs een parkeergarage met plusminus 600 parkeerplaatsen gecreëerd.

Nieuwe skyline Nieuw Kijkduin

Fase 1 Nieuw Kijkduin

Fase 1 bestaat uit twee woonblokken met in totaal 69 appartementen (31 + 38) waarvan drie penthouses met zowel ruime balkons als buitenterrassen in blok A en ook in blok B zijn 4 penthouses aanwezig. De gebouwen heten ‘Poniente’ (blok A met koopappartementen) en ‘Vendaval’ (blok B met huurappartementen). Deze eerste fase is in de zomer van 2020 opgeleverd. Op dit moment worden de commerciële ruimten nader ingevuld. Dat is de gehele begane grond en in Poniente ook op de 1e verdieping. Lees meer

Fase 1,5 bestaat uit 43 appartementen. Dit gebouw heet ‘Gregale’ (blok C met huurappartementen). De begane grond is gekoppeld aan die van Vendaval (blok B). De commerciële ruimte op de begane grond van Vendaval (blok B) wordt ingevuld als foodcourt de Daily Taste en aansluitend hieraan wordt op de begane grond van Gregale (blok C) een supermarkt gerealiseerd. Fase 1,5 is eind 2020 geheel opgeleverd.

Nieuw-Kijkduin in aanbouw © FRED Developers

Nieuw-Kijkduin in aanbouw © FRED Developers

Fase 1 en 1,5: de gebouwen Poniente, Vendaval en Gregale

Nieman is vanaf 2015 betrokken bij de herontwikkeling van dit boulevardgebied en de skyline Nieuw Kijkduin, vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoeringsfase. Voor de realisatie van de eerste drie gebouwen Poniente, Vendaval en Gregale adviseerden wij gedurende de ontwerp- en uitvoeringsfase als integraal bouwfysisch en installatietechnisch adviseur op het gebied van:

 • bouwregelgeving
 • brandveiligheid parkeergarage, commerciële ruimten en woningen
 • geluidwering van de gevel
 • comfort (temperatuuroverschrijding)
 • energieprestatie
 • milieuprestatie
 • GPR (gebouw Vendaval en gebouw Gregale)
 • windtunnel onderzoek
 • installatietechniek W+E
 • UPD brandbeveiligingsinstallaties:
  – sprinklerinstallaties in de parkeergarage en de commerciële ruimten
  – brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie voor de parkeergarage
 • inspectie brandbeveiligingsinstallaties

Fase 2: de gebouwen Sirocco, Lombarde, Levanter en Tramontana

Voor de realisatie van de laatste vier gebouwen (Sirocco, Lombarde, Levanter en Tramontana) moet nog een aantal bestaande gebouwen gesloopt worden. Deze werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De vergunning is verleend. Nagenoeg alle woningen zijn verkocht. Voor de diverse commerciële ruimten zijn er contacten met potentiële huurders.

Voor de advisering in de ontwerpfase zijn door de ontwikkelaar andere adviseurs ingeschakeld. Omdat de parkeergarage doorloopt onder het gehele complex, is Nieman nog steeds wel betrokken bij fase 2. In de eerste plaats voor het UPD van de brandveiligheidsinstallaties. Anderzijds ook daar waar nodig voor ondersteuning van het ontwerp- en uitvoeringsteam als het gaat om afstemming tussen fase 1/1,5 en fase 2.

Overdekte terrassen

Aan de zijde van het strand realiseert men op de begane grond diverse horecagelegenheden, waarbij er natuurlijk aan de boulevardzijde ook terrassen komen. Bij gebouw Poniente komt er zelfs terras op het niveau van het strand.

Nieuw Kijkduin is een all-season badplaats. Het strand blijft gedurende alle jaargetijden een trekpleister. De terrassen krijgen daarom beweegbare glazen wanden en een voor een groot deel te openen dak. Dit heeft echter wel consequenties voor wat betreft de bouwregelgeving. Voor de realisatie van deze terrasoverkappingen adviseert Nieman het ontwerpteam op het gebied van:

 • geluid in relatie met het activiteitenbesluit
 • brandveiligheid
 • installatietechniek
 • bouwregelgeving in het algemeen

Integraliteit en samenhang

De realisatie van Nieuw Kijkduin vraagt veel van alle betrokkenen. Het is een project waarin verschillende woningtypen en ontsluitingsprincipes, verschillende soorten commerciële ruimten met verschillende gebruikers in verschillende fases worden gerealiseerd. Daarbij verlopen er vele jaren tussen de start van het project en de laatste oplevering. Voor alle bij het project betrokken partijen is het een uitdaging om dan alles integraal op elkaar af te stemmen en daarbij continue te bewaken dat doelstellingen op het gebied van met name techniek, brandveiligheid, energiezuinigheid en alle andere voorschriften vanuit Bouwbesluit en omgevingsvergunning worden gerealiseerd.

Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft hiervoor de kennis en ervaring binnen de organisatie. Gezien de lange doorlooptijd van het project is het bewaken van projectkennis een uitdaging vanwege het risico dat tussentijds kennis en ervaring verloren gaat als betrokkenen andere functies krijgen. Door binnen Nieman te werken met enkele vaste contactpersonen streven wij ernaar zo veel mogelijk projectkennis te behouden.

Team

Nieuw Kijkduin is een ontwikkeling van FRED Developers. Boele & van Eesteren is verantwoordelijk voor de bouw van het project. Voor fase 1+1,5 is KOW de projectarchitect en voert de projectuitwerking uit. De architecten van fase 2 zijn ZZDP, Van Egmond, architecten en TconcepT en Inbo Woudenberg werkt het project uit.

Heeft u vragen over onze advisering en ondersteuning voor al deze gebouwen?

Neemt u dan met Adriaan de Jong contact op.

Lees meer

Nieuw Kijkduin fase 1 impressie