Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Opella Bennekom

In oktober 2021 opende zorgdienstverlener Opella op het Baron van Wassenaerpark in Bennekom de deuren van haar nieuwste gebouw Elias. Een centrum voor specialistische zorg, waar ouderen tijdelijk gebruik maken van zorg, behandeling of observatie als thuis-wonen even niet mogelijk is na een ziekenhuisopname of bij onduidelijke lichamelijke, psychische of sociale problemen.

In opdracht van Van Wijnen adviseerde Nieman Raadgevende Ingenieurs van de schetsontwerpfase tot en met de realisatiefase over de kwaliteit van dit gebouw op de vakgebieden bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Ook trad Nieman op als kwaliteitsbeheerder gedurende de realisatiefase.

Projectmanager en senior adviseur, Judith Dessing, is van begin tot eind betrokken geweest bij dit project.ing. J.B. (Judith) Dessing

“Door de GRZ-functie van dit gebouw was het nodig om een stap verder te gaan in onze integrale advisering. Vroegtijdig zijn we met de gebruiker in overleg gegaan. 

Dit heeft geleid tot een advies en een pakket aan maatregelen in het ontwerp dat naadloos aansluit op de BHV-organisatie van Opella.”


Lees verder over dit project.

Nieman DNA

“Meedenken en een integraal adviseren, zit in ons DNA,” vertelt Dessing. “Door onze jarenlange ervaring in de ontwerp- en realisatiefase van (ver)-bouwprojecten én in het onderzoeksveld is Nieman in staat om ideeën vanaf schetsontwerp tot uitvoering praktisch, concreet en realiseerbaar te maken. Dit bevordert de doorlooptijd van een bouwproject en voorkomt onnodige aanpassingen en kosten achteraf.

Van Wijnen, waarmee we al vele jaren goed samenwerken, heeft ons ook voor Opella deze integrale rol gegund. Samen met Mix Architecten en Croonwolter&dros is in een bouwteam het integraal ontwerp tot stand gekomen.

Een stap verder kijken

Opella levert geriatrische revalidatiezorg met tijdelijke verblijf van ouderen die minder zelfredzaam zijn. Dat betekent dat, in geval van een brandcalamiteit, extra hulp verleend moet worden om de mensen tijdig in veiligheid te krijgen. Ontwerpen op grond van alleen de Bouwbesluit-voorschriften voor de bouwaanvraag, kan tot onaangename verassingen leiden voor de BHV-organisatie.

Vroegtijdig zijn we om tafel gegaan met Opella om de mogelijkheden van de Organisatie in kaart te brengen. Met behulp van de, toen net uitgekomen en mede door Nieman opgestelde, ‘Handreiking 7.11a Ontruimen bij zorgfuncties’ is vervolgens inzicht gekregen in de benodigde ontruimingstijd. Het vergelijk met de beschikbare ontruimingstijd in het Bouwbesluit-ontwerp liet overduidelijk een overschrijding zien. Door bouwkundige maatregelen, zoals verkleinen van compartimenten en realiseren van een beveiligde vluchtroute, is het verschil gedicht. De prettige samenwerking in het bouwteam en goede afstemming met Opella heeft geleid tot een optimale balans tussen Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische (BIO) maatregelen in het gebouw.”

Naast de brandveiligheid is een prettige akoestiek en het voorkomen van geluidoverlast bij het gebruik van het gebouw ook belangrijk. De spreekkamers op de begane grond zijn, net als de zorgkamers op de verdiepingen, voorzien van goed isolerende wanden en deuren zodat er voldoende speech-privacy aanwezig is.

Extra aandacht is gegaan naar de open ruimte in het hart van het gebouw, bestaande uit de ontmoetingsruimte op de begane grond en de maaltijdruimte en oefenzaal op de verdieping. Om het geluid in de vide te beheersen en overspraak tussen deze ruimten te beperken moest veel geluidabsorptie worden ingebracht. Vanuit het bouwteam was er de wens een voorziening te treffen die integraal in het ontwerp en bij de uitvoering meegenomen kon worden en niet achteraf, zoals in de hoge ruimte op de wanden moest worden aangebracht. Met een samengestelde wandconstructie met zowel akoestische als brandwerende kwaliteiten is dat doel behaald. Resultaat is een akoestisch rustige ruimte met voldoende beperking van overspraak tussen de verdiepingen.”

Het integrale advies van Nieman heeft geleid tot een veilig, comfortabel en duurzaam gebouw dat optimaal aansluit op de behoefte van de gebruiker.

Vragen over dit project?

Neem dan contact op met Judith Dessing.