Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
Impressie EATC © Studio Prins

Impressie EATC © Studio Prins

Gecertificeerde bouwplantoetsing volgens BRL 5019

Het European Air Transport Command (EATC) krijgt een nieuwe, zeer duurzame huisvesting van circa 9.000 m² op vliegbasis Eindhoven.

In opdracht van Dura Vermeer heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs voor dit project een bouwplantoetsing uitgevoerd in overeenstemming met de procedure zoals omschreven in BRL 5019.

Het EATC voert als Europees commandocentrum de operationele controle uit van het militair luchtvervoer van meerdere Europese landen. Enkele defensieonderdelen van deze landen worden in dit hoofdkantoor ondergebracht. Van hieruit wordt de inzet van militaire luchttransportmiddelen aangestuurd.

Gecertificeerde bouwplantoetsing volgens BRL 5019 voor aanvraag omgevingsvergunning

Dura Vermeer heeft zich tot doel gesteld het gebouw te realiseren in een zo kort mogelijke periode van voorbereiding en realisatie. In de fases ontwerp tot en met verlening van de vergunning lag hier een belangrijke uitdaging voor het ontwerpteam. Er mocht geen onvoorziene vertraging ontstaan door onvolledigheid in de aanvraag omgevingsvergunning als gevolg van bijvoorbeeld strijdigheden ten opzichte van de voorschriften in het Bouwbesluit. Nieman heeft daarbij ondersteund vanuit haar kennis van het Bouwbesluit. Door het proces af te sluiten met een gecertificeerde bouwplantoetsing volgens BRL 5019 en deze in te dienen bij de aanvraag omgevingsvergunning, kan het bevoegd gezag de aanvraag ook snel en efficiënt behandelen en kan de vergunning sneller worden verleend.

Impressie EATC © Studio Prins

Impressie EATC © Studio Prins

Duurzaam karakter

In april 2015 is gestart met de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van het European Air Transport Command (EATC) op Eindhoven Airport. Het commandocentrum voor militair luchtvervoer krijgt een zeer duurzaam karakter. Zo wordt het multifunctionele kantoorgebouw voorzien van speciaal ontworpen daglichtgestuurde gevels. De verschillende ruimtes worden verbonden door een open en helder atrium, dat het hart van het gebouw vormt. Het klimaat wordt in het hele gebouw aangenaam en constant gehouden dankzij betonkernactivering en klimaateilanden die zorgen voor koeling. Uit de ventilatielucht wordt warmte en vocht teruggewonnen.

Wilt u meer weten over Nieman en de uitvoering van de gecertificeerde bouwplantoetsing ?

Neemt u dan met Adriaan de Jong contact op.

Lees meer: