Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Flexibel woonwerkgebouw Het Hooghout Amsterdam

Het Hooghout is een collectief woonwerkgebouw dat in collectief particulier opdrachtgeverschap wordt ontwikkeld door bouwgroep Het Hooghout. Het gebouw aan de Ridderspoorweg/Boterbloemstraat in Buiksloterham Amsterdam voorziet in woon- en werkruimtes en een stallingsgarage voor 24 auto’s en ruimte voor (brom)fietsen.

Bouwgroep Het Hooghout bestaat uit een zeer diverse groep mensen. Om de uiteenlopende wensen van de toekomstige bewoners te faciliteren is Het Hooghout ontworpen als een flexibel casco. Door de gekozen ontsluiting en door de installaties strategisch te plaatsen en een helder onderscheid te maken tussen casco en inbouw is flexibiliteit en vrijheid in de grootte en indeling van de woningen aanwezig.

impressie flexibele woonwerkgebouw Het Hooghout door ANA architecten

impressie flexibel woonwerkgebouw Het Hooghout door ANA architecten

Duurzaam

De toekomstige gebruikers van Het Hooghout delen de drive om dit woon-werkgebouw zo duurzaam mogelijk te maken. Er komen zonnepanelen en groen op de daken. Men werkt met hernieuwbare materialen zoals veel hout. Ook gaan de bewoners straks zuinig om met energie, water en CO2-uitstoot.

Nieman

Nieman adviseerde het ontwerpteam tijdens alle bouwfasen op het gebied van bouwregelgeving ,  bouwfysica, akoestiek en duurzaamheid. Ook adviseerden wij de W+E installaties.

Het gebouw is een combinatie van beton met hout. Vooral de geluidsisolatie tussen de appartementen had daarom onze aandacht. Onze akoestisch advies gaat leiden tot het gewenste niveau van bescherming tegen geluid.

Detailbeoordeling en oververhitting

Ook beoordeelden wij de uitwerking van de belangrijkste details en berekenden wij de warmteweerstand Rc voor een aantal geveldetails. De toegepaste Rc-waarden zijn met 6,5 – 8,0 m2K/W hoog te noemen, met als doel te voldoen aan de vereiste EPC = 0 die mede met behulp van ca. 120 PV-panelen wordt bereikt.

In de detaillering is zonwering (screens) reeds opgenomen. Dit helpt oververhitting van de appartementen te voorkomen. Ook wordt een douchegoot toegepast en is CO2-sturing op het ventilatiesysteem aanwezig. Voor ruimteverwarming wordt aangesloten op het warmtenet van Amsterdam Westpoort, waarbij afgifte plaatsvindt via vloerverwarming. De GPR-score van het gebouw bedraagt gemiddeld ruim 8.

Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoering ondersteunen onze adviseurs de architect, werkvoorbereiders, onderaannemers en leveranciers met engineering vragen.

Team

Bouwgroep Het Hooghout, Lokhorst Bouw en Ontwikkeling, ANA architecten, Van Boxsel Engineering, MBS Cascobouw, Nieman Raadgevende Ingenieurs.

Links

impressie flexibele woonwerkgebouw Het Hooghout door ANA architecten

impressie flexibel woonwerkgebouw Het Hooghout door ANA architecten