Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het nieuwe gemeentehuis in Hardenberg wordt een transparant gebouw met spannende vormen en komt in een parkachtige omgeving te staan. Het gebouw bestaat uit zes bouwlagen die zijn gevat in een rond volume dat op de verdiepingen is afgeschuind. Het gebouw kenmerkt zich door de ronde vorm, maar ook door de aanwezigheid van twee atria waarin binnentuinen worden opgenomen. Het gebouw krijgt gevels die volledig uit houtskeletbouw zijn opgetrokken. De gevels worden bekleed met smeltglazen panelen. Onder het gebouw bevindt zich een parkeergarage bestaande uit drie bouwlagen, met een oppervlakte van 12.500 m².

gemeentehuis-Hardenberg

Energie en duurzaamheid

Omdat het gebouw het meest duurzame gemeentehuis van Nederland moet worden, lag er een zeer strenge EPC-eis. Daarnaast stelde de gemeente eisen aan de GPR-score, een duurzaamheidsgraadmeter. Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft, in nauw overleg met de betrokken partijen, de EPC- en GPR-berekening opgesteld.

Brandveiligheid

Vanwege de open structuur is het wenselijk dat het gehele gebouw één groot brandcompartiment wordt. Ook de gehele parkeergarage is één brandcompartiment. Deze keuzes wijken af van de Bouwbesluit-eisen, daarom is op basis van gelijkwaardigheid gekozen voor een sprinklerinstallatie in zowel het gemeentehuis als in de parkeergarage. Nieman heeft voor zowel het gebouw als de parkeergarage een brandveiligheidsadvies opgesteld, waarbij ook de gelijkwaardige oplossingen zijn uitgewerkt. Voor de parkeergarage hoorden hier ook CFD-berekeningen bij, om aan te tonen dat de brandventilatie in de garage voldoende is.

Akoestiek

Ook voor de akoestiek heeft de openheid van het gebouw consequenties. Hierbij valt te denken aan galm in de grote vides en atria en aan de geluidwering tussen ruimten. Extra moeilijkheid hierbij was nog dat er voor de verwarming gebruik wordt gemaakt van betonkernactivering, zodat de plafonds grotendeels niet gebruikt konden worden voor het aanbrengen van absorberende voorzieningen. Nieman heeft de risico’s inzichtelijk gemaakt en oplossingen aangedragen.

Bouwfysica

Op het gebied van de bouwfysica zijn diverse U-waardeberekeningen uitgevoerd. Het project heeft namelijk bijzondere kozijnaansluitingen op de HSB-gevel, waarvan de isolatiewaarde moest worden aangetoond. Ook zijn diverse koudebrugberekeningen uitgevoerd om inzichtelijk te maken of condensatie in of op de constructies zal optreden. Daarnaast is een integrale detailbeoordeling uitgevoerd.

Bouwregelgeving

Aanvullend op de hierboven genoemde adviezen heeft Nieman een integrale Bouwbesluittoetsing van het gebouw uitgevoerd. Hierbij zijn ook daglichtberekeningen opgesteld.

Hardenberg gemeentehuis Geveladvies

In verband met de bijzondere gevel is in samenwerking met Nieman-Kettlitz een compleet geveladvies opgesteld. Hierin kwamen zaken aan de orde als de Rc-waarde van de gevel, dampdichtheid, luchtdichtheid, bouwvocht, wind- en waterdichtheid, constructieve veiligheid en onderhoud van de gevel. Op basis van een mock-up van de gevel wordt de gevel verder ontwikkeld en worden diverse testen uitgevoerd, bijvoorbeeld wind- en waterdichtheid.

Meerwaarde Nieman in dit project?

Door op meerdere disciplines advies uit te brengen, kon de integraliteit van de genoemde adviezen goed bewaakt worden. Voordeel voor de opdrachtgever was dat er één aanspreekpunt was voor alle adviezen

Lees meer over onze advisering voor de parkeergarage

Projectinformatie
  • Opdrachtgever: Koenen Bouw Emmen (onderdeel van VolkerWessels)
  • Architect: IAA Architecten Enschede (foto’s)
  • Adviseur: Nieman Raadgevende Ingenieurs; Marjolein Berghuis
  • Oplevering: medio eind 2011