Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De Q-Park garage Oostenburg in Amsterdam is 13 februari 2020 opgeleverd. De parkeergarage bestaat uit 17 niveaus uitgevoerd als split level en telt 704 parkeerplaatsen. De betonnen kelder is in het werk gestort en de gevels bestaan uit prefab betonnen elementen.

Groenste Q-park Oostenburg Amsterdam

De “groenste”parkeergarage

Op het dak zijn in totaal 719 zonnepanelen aangebracht, waarmee de garage energie opwekt voor de eigen stroomvoorziening en om 15 laadpalen voor elektrische auto’s te voorzien van stroom. Hiermee is deze parkeergarage de “groenste” Q-Park locatie in Amsterdam.

Werkzaamheden Nieman

Nieman adviseerde de bouwer in de ontwerpfase op onder andere het brandveiligheidsconcept. Vanwege de ligging van de parkeergarage tussen een aantal woongebouwen, is gekozen voor een robuust brandveiligheidsconcept waarbij gevolgen van een eventuele brand in de parkeergarage geminimaliseerd zijn.

De parkeergarage is voorzien van een sprinklerinstallatie die ervoor zorgt dat de brandomvang beperkt blijft tot een enkele auto, totdat de brandweer arriveert om de brand te blussen. De sprinklerinstallatie zorgt ervoor dat schade aan het gebouw en geparkeerde auto’s en risico’s en overlast voor de omgeving van een eventuele brand minimaal blijven. De sprinklerinstallatie wordt niet alleen gebruikt om de brand te beheersen, maar ook om de brand te detecteren en de ontruimingsalarmering en dichtsturen van brandscheidingen aan te sturen.

De investering in de sprinklerinstallatie wordt dan ook deels terugverdiend door de besparing op een brandmeldinstallatie. De vluchttrappenhuizen in de parkeergarage zijn voorzien van rooksluizen, zodat ervan uit kan worden gegaan dat de trappenhuizen langdurig gebruikt kunnen worden voor ontvluchting en brandweerinzet. Verder adviseerden wij de uitvoering en positie van brandslanghaspels, droge blusleidingen, noodverlichting, vluchtwegaanduidingen en bluswatervoorzieningen.

Om te kunnen waarborgen dat de in het brandveiligheidsconcept meegenomen installaties goed met elkaar functioneren, stelde wij ook de uitgangspuntendocumenten (UPD’s) van de betreffende brandveiligheidsinstallaties op. Daarnaast is er tot in de uitvoering meegedacht over de uitwerking van de betreffende installaties in relatie tot de toegepaste materialen in het gebouw.

Naast de brandveiligheid heeft Nieman berekeningen uitgevoerd en advies gegeven ten aanzien van de uitvoering van de vereiste gebruiksventilatie van de parkeergarage.

Tijdens de uitvoering voerde wij een akoestisch onderzoek geluidsemissie ventilatoren uit.
CFD Groenste Q-park Oostenburg Amsterdam

Partners

Dit project is een samenwerking van architect MIX Architectuur, woningcorporatie Stadgenoot, Q-Park, investeerder Holland Immo Group en Ten Brinke Group als ontwikkelende bouwer.

Heeft u vragen over het brandveiligheidsconcept voor de “groenste” parkeergarage?

Stelt u deze dan een van onze brandveiligheidsadviseurs.

Groenste Q-park Oostenburg Amsterdam