Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

In opdracht van Woonbedrijf Ieder1 voert WDW Ontwikkelend Beheer groot onderhoud uit in Deventer. WDW bestaat uit drie samenwerkende partners: Wolters Holding B.V, Van Dorp Installaties B.V. en Van Wijnen Deventer B.V.

Voor de start van de werkzaamheden is het ambitieniveau bepaald. De sprong in energielabel van het bestaande naar het niveau na de werkzaamheden was hierbij een belangrijk aspect.

Nieman RI heeft in de selectiefase maatregelen geadviseerd op het gebied van energie en duurzaamheid. Hierbij is een goede verhouding gezocht tussen wooncomfort, investering en de stappen in energielabel.

Daarnaast heeft Nieman RI tijdens het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden meegekeken met de maatregelen ten aanzien van brandveiligheid en luchtdichtheid. Zo is voor de brandveiligheid bij de eengezinswoningen aandacht besteed aan het branddoorslagtraject ter plaatse van de aansluiting van de woningscheidende wanden op het plat dak. Voor de portiekwoningen in het project is voor de brandveiligheid aandacht besteed aan de brandscheidingen tussen de woningen onderling en aan de brandscheidingen tussen de woningen en het portiek. Hierbij is onder andere de brandwerendheid beoordeeld van de schachten, doorvoeringen en de woningtoegangsdeuren. Door de strakke planning van tien dagen per woning was er een snelle schakeling tussen WDW en NRI.

Met behulp van luchtdichtheidsmetingen zijn de luchtstromingen ten gevolge van kieren en naden in zowel de bestaande situatie (nulmeting) als in de situatie na het gereed komen van de onderhoudswerkzaamheden inzichtelijk gemaakt. Kieren en naden hebben een directe relatie met energieverlies, comfort en de akoestische kwaliteit en geven tevens inzicht in eventuele risicovolle branddoorslagtrajecten.

De Noordrand Deventer, werkzaamheden

Hebt u vragen over dit of een soortgelijk renovatieproject? Neem dan contact op met Gerton Starink.

Bekijk de film en lees meer over De Noordrand :