Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
Nieman Raadgevende Ingenieurs adviseert renovatie en hergebruik van het monumentale Celecomplex tot het nieuwe Herman Brood museum in Zwolle
Update januari 2017

Zwolle krijgt Herman Brood museum in Celecomplex

In het Celecomplex op de hoek van de Blijmarkt en de Papenstraat komt een permanente expositie over de geboren Zwollenaar Herman Brood.
Vriend van Herman Brood en kunsthandelaar Ivo de Lange heeft het initiatief genomen voor het Broodmuseum. Het is de bedoeling dat de ingang van het pand waar vroeger de Muzerie in zat, weer prominent aan de Blijmarkt komt. Inmiddels heeft het Zwolse college ingestemd met het verbouwingsplan. De Lange wil op de begane grond een permanente Herman Brood expositie en een winkel inrichten. In de rest van het gebouw moeten workshops gegeven kunnen worden en exposities voor beginnende kunstenaars mogelijk worden gemaakt.

Het monumentale pand is gerenoveerd voor hergebuik

Er is een asbestsanering uitgevoerd en er zijn bouwkundige aanpassingen aan het monumentale Celecomplex:  Papenstraattheater, cursusruimten, winkel Papenstraat 7-13 in Zwolle
De panden zijn gelegen in de directe omgeving van het Museum de Fundatie, Theater Odeon en Grandcafé Public. De gemeente Zwolle wilde destijds het Celecentrum geschikt maken voor hergebruik.
Hiervoor zijn de nodige werkzaamheden uitgevoerd :

 • het verwijderen van de vloeren en wanden waarin asbest verwerkt zit;
 • het opnieuw aanbrengen van een vloeropbouw met verbeterde akoestische prestatie;
 • het plaatsen van nieuwe wanden met verbeterde akoestische prestatie;
 • Alle techniek (leidingen, kanalen in vloeren, techniek zoals brandalarm, verlichting, ventilatie, waterleidingen etc.) moet worden meegenomen in de werkzaamheden.
Technische omschrijving

Op basis van een opname van het gebouw is door de Nieman Groep een technische omschrijving opgesteld voor de voorgestelde werkzaamheden. Bij de gebouwopname zijn de nieuw aan te brengen vloeren en wanden bekeken en is een voorstel gemaakt voor de opbouw van de constructies in drie verschillende geluidweringsklassen. De installaties zijn (voor zover mogelijk) in kaart gebracht. Voor de uit te voeren werkzaamheden in het kader van de asbestsanering en bouwkundige aanpassingen zijn de begrotingen verzorgd.

Na het voorbereidingstraject is in opdracht van de gemeente Zwolle de aanbestedingsleidraad opgesteld.

Werkzaamheden Nieman Groep
 • Opstellen technische omschrijving
 • Project specifieke kenmerken en technische specificatie.
 • Het opstellen van de gunningscriteria, selectieleidraad.
 • Opstellen inschrijfbiljet.
 • De aanwijzing voorzitten en procedure bewaken.
 • Het beantwoorden van technische inhoudelijke vragen.
 • Opstellen van nota van inlichtingen en vragen beantwoorden van inschrijvers;
 • In ontvangst nemen van inschrijfbiljetten;
 • Beoordelen van de ingekomen aanbiedingen op volledigheid en correctheid;
 • Gunningsadvies uitbrengen.
 • Afstemming opdrachtgever.
 • Advisering tijdens uitvoering.
 • Controlemetingen geluidsisolatie (2016: nog uit te voeren).

Door onder meer onze uitgebreide kennis van bouwtechniek en –praktijk, installaties en geluidwering tussen ruimten hebben wij de de gemeente Zwolle inzichtelijk kunnen maken wat de mogelijkheden zijn met de panden. Daarnaast hebben wij de gemeente Zwolle kunnen ontzorgen door de gunningsleidraad op te stellen en het gunningstraject samen te doorlopen.

In de uitvoering zijn wij betrokken gebleven voor kwaliteitsvraagstukken welke nog boven kwamen.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over dit project dan neemt u contact op met Ronald Pool of laat hier uw gegevens achter en één van onze adviseurs neemt contact met u op.