Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Nieman-Kettlitz bepaalt winddrukken op gevels en daken van het complex op de Sigma-locatie in Den Haag

De Sigma-locatie ligt tussen het markante gebouw ‘Het Strijkijzer’ en station Hollands Spoor in Den Haag. Aannemer Stebru Bouw realiseert op deze locatie een groot complex dat bestaat uit drie bouwvolumes: de Toren (hoogte ca. 75 m), de Schijf (hoogte ca. 51 m) en de Strip (hoogte ca. 22 m). In het complex worden studenten- en starterswoningen gerealiseerd met daaronder commerciële ruimtes, een parkeergarage en een fietsenstalling.

Sigma locatie Den Haag Bepalen winddrukken

‘Het Strijkijzer’ is ruim 130 m hoog en steekt hierdoor een heel eind boven zijn omgeving uit. Verwacht wordt dat de nabijheid van ‘Het Strijkijzer’ plaatselijk tot hogere, of lagere winddrukken op gevel- en dakvlakken zal leiden bij het complex op de Sigma-locatie, dan wanneer het in het vrije veld zou staan.

Door de gemeente Den Haag is een nadere beschouwing gevraagd van de windbelasting op de gevels en daken. Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies heeft dit vraagstuk in opdracht van Stebru Bouw opgepakt. Dit heeft geresulteerd in een technisch document met daarin de constructieve uitgangspunten met betrekking tot de windbelasting op de verschillende gevels en daken. Onlangs heeft de gemeente Den Haag haar goedkeuring aan dit document gegeven.

Toelichting

Normaliter is bij bijzondere omgevingsfactoren zoals ‘hoogbouw’ een nauwkeurige beschouwing van de windbelasting op gevels en daken te geven op basis van windtunnelonderzoek. In het ontwerptraject is hier om, voor ons onbekende redenen, niet voor gekozen. Wel zijn er CFD-berekeningen uitgevoerd in het kader van windhinderonderzoek op maaiveldniveau. Op basis van deze berekeningen zijn tevens de globale winddrukken op de gevels en daken bepaald. Het CFD-model is opgesteld volgens de richtlijnen die gelden voor het onderzoeken van windhinder. Op dit moment zijn er nog geen richtlijnen om de lokale windbelasting op een gevel of dak te simuleren met CFD-modellen. Wel kan het CFD-model worden gebruikt om te onderzoeken wat het effect is van de gebouwen in de omgeving op de lokale winddrukken.

Op basis van de Eurocode en CFD-berekeningen is door Nieman-Kettlitz zo nauwkeurig mogelijk de windbelasting op de verschillende gevel- en dakvlakken bepaald. Voor de specifieke situaties waarin de norm niet toereikend is, is gebruik gemaakt van beschikbare literatuur en publicaties.

Uit de analyse volgt dat de belastingen lokaal veel hoger zijn dan de gemiddelde (extreme) winddruk in de betreffende zone. Ongeveer zestig procent van het gevel-/dakoppervlak ligt onder het gemiddelde. Veertig procent in meer of mindere mate boven het gemiddelde. Dit zijn belangrijke resultaten met betrekking tot (met name) de gevelengineering en heeft geleid tot specifieke prestatie-eisen per geveldeel.

Sigma-locatie-in-2016_1024px_0 Werkzaamheden Nieman Groep
Ontwerpfase
  • Beschouwing van winddrukken op gevels en daken
  • Bepalen van prestatie-eisen wind- en waterdichtheid gevelelementen
  • Risicoanalyse
  • Detailbeoordeling
  • Engineering en constructieve toetsing HSB-elementen
  • Bepalen energielabel
Uitvoeringsfase
  • Kwaliteitscontroles
  • Oplevermetingen
Lees meer

Wilt u meer weten over dit project of een soortgelijk advies, neemt u dan contact op met Otto Kettlitz. Wij denken graag met u mee.