Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De realisatie van het hotel aan het Willem Wilminkplein naast het station in Enschede vordert gestaag. Het door Dick van Gameren architecten ontworpen gebouw maakt onderdeel uit van het stadsplein met het Muziekkwartier. Eerder realiseerde Van Wijnen al het luxe woongebouw In Accent. Naast het hotel volgt, ter afronding van het stadsplein, het complex met 36 appartementen en commerciële ruimten. Nieman is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen vanaf de initiatieffase t/m de uitvoeringsfase.

Bouw Hotel Wilminkplein Enschede

De gevel van het hotel is bouwtechnisch het meest uitdagende onderdeel van het gebouw en het ontwerp heeft dan ook veel aandacht gekregen. De gevel moet aan vele prestaties voldoen, zoals lucht- en waterdichtheid, geluidwering, thermische kwaliteit en brandwerendheid. Op grond van het Programma van Eisen mag in het gebouw aan niets ontbreken. Nieman heeft integraal geadviseerd, ook tijdens de werk- en uitvoeringsfase.

Kwaliteitscontroles

Detailleringen zijn gecontroleerd in een mock-up en vervolgens geoptimaliseerd. Gevels zijn getest op lucht- en waterdichtheid. De geluidisolatie tussen hotelkamers is vastgesteld door middel van geluidmetingen. In de uitvoeringsfase lopen de adviseurs van Nieman periodiek mee met Van Wijnen om de kwaliteit te monitoren, waar nodig te verbeteren en te borgen.

Gevel Hotel Wilminkplein Enschede

 

Tijdens deze rondgangen wordt specifieke aandacht besteed aan de bouwfysische en bouwtechnische kwaliteit van de gevels, te denken valt aan: controle van de verwerking van de isolatie, controle van luchtdichtheid, controle van kwaliteit van gevelbekleding en verankering. Ook is toegezien op de kwaliteit van de aansluiting van de kamerscheidende wanden en vloeren op de gevel.

Op deze manier wordt gezamenlijk gewerkt aan een optimaal eindresultaat voor de opdrachtgever.

Lees meer over de ontwerpfase van dit project

Heeft u een vraag?

Uw vraag over dit project mailt u aan Judith Dessing