Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
Impressie Intratuin Hulst voorzijde smal

© Artist Impression Breddels Architecten

Tuincentrum Intratuin in Hulst gaat nieuwbouwen én uitbreiden. De oude kassen worden gesloopt en naar verwachting start de nieuwbouw in februari 2023. Het ontwerp van de nieuwbouw bestaat uit een grote laagbouw met een totale gebruiksoppervlakte van 6.100 m2. Het gebouw is thermisch opgedeeld in een koude kas, een warme kas en een magazijn. In de toekomst vindt er mogelijk uitbreiding plaats.

In opdracht van Shegers Schout BV maakte Nieman Raadgevende Ingenieurs in de voorontwerpfase van dit project een brandveiligheidsconcept. Een risicogericht integraal plan, gebaseerd op de tekeningen van Breddels Architecten, waarin de brandveiligheid zo is vertaald dat de gebouwgebruikers het gebouw optimaal kunnen benutten. Daarbij is niet ingeleverd op het brandveiligheidsniveau en is maatwerk toegepast.

Yvonne van Koert, adviseur brandveiligheid ––vertelt over de rol van Nieman in dit project.

“Het toepassen van de regels uit het bouwbesluit op een dergelijk groot object is altijd een uitdaging. Door de grote kassen heb je te maken met lange loopafstanden bij het vluchten voor brand. Ook zijn de brandcompartimenten groter dan het Bouwbesluit voorschrijft.

Een dergelijk object vraagt daarom om een maatwerk oplossing, ook wel een doel- en risicogerichte aanpak genoemd.”


Lees verder over dit project.

Onze oplossing

Om tot een maatwerk brandveiligheidsconcept te komen waarbinnen de vluchtveiligheid van de gebruiker en de beheersbaarheid van brand is gewaarborgd, zijn we achter de ‘reken-tafel’ gekropen.

We hebben o.a. in kaart gebracht of bezoekers voldoende tijd hebben om te vluchten bij een brand. Daarvoor is ASET vs RSET vergelijking gemaakt. (ASET staat voor Available Safe Egress Time en RSET voor Required Safe Egress Time). Deze vergelijking/berekening geeft inzicht in de beschikbare evacuatietijd versus de benodigde evacuatietijd. Wanneer de beschikbare evacuatie tijd langer is dan de benodigde kunnen de aanwezige personen veilig vluchten. Hierbij kan ook nog een veiligheidsmarge worden toegepast.

Ook is gekeken naar de beheersbaarheid van een brand. Het risico dat bij het ontstaan van een brand, de brand uitbreidt naar een buurperceel moet voldoende beperkt zijn. In geval van Intratuin Hulst wordt dit risico grotendeels beperkt door de aanwezige afstand tussen de gevels en de perceelsgrenzen. Om dit te kunnen beoordelen is gebruik gemaakt van NEN 6079. Dit is een probabilistische bepalingsmethode die toetst of de brandcompartimentering voldoet aan de functionele eisen ter beperking van uitbreiding van brand.

Het resultaat

De berekeningen hebben laten zien dat de vluchtveiligheid van het maximaal aantal aanwezige bezoekers en de beheersbaarheid van brand zijn gewaarborgd. De beschikbare evacuatietijd is groter dan de benodigde evacuatie tijd. En ook de NEN6079 berekeningen hebben laten zien dat het risico op branduitbreiding naar het buurperceel voldoende beperkt wordt. Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met een grotere ontstaankans op brand door de toepassing van PV panelen.

Met het aanvullend advies ten aanzien van bouwkundige, installatietechnische -, bluswater- en organisatorische voorzieningen, materiaalkeuzes en de bereikbaarheid van het gebouw ligt er een betrouwbaar brandveiligheidsconcept klaar voor de bouw van prachtig én brandveilig tuincentrum.

Vragen over dit project?

Neem dan contact op met Yvonne van Koert

 

Impressie Intratuin Hulst voorzijde

© Artist Impression Breddels Architecten

Impressie Intratuin Hulst Vogelvlucht voorzijde

© Artist Impression Breddels Architecten