Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Gelegen op een historisch landgoed ligt rijksmonument Leefgoed De Wildbaan. Een landhuis met een rijke historie die teruggaat tot de 16e eeuw. Het monument, dat in 1910 is herbouwd, heeft in de loop der jaren verschillende functies gehad. In 2020 besloot eigenaar Casper Altena om het monument te transformeren naar een woonzorggebouw met 18 woonzorgappartementen en een dagbestedingsruimte voor ouderen met dementie of somatische problematiek.

In opdracht van Leefgoed De Wildbaan adviseerde Nieman Raadgevende Ingenieurs binnen dit transformatieproject over de brand- en vluchtveiligheid van dit gebouw. Projectmanager en specialist brandveiligheid, Peter van Balen, is van begin tot eind betrokken geweest bij dit project.

“Het transformeren van een rijksmonument is een stuk ingewikkelder dan het verbouwen van een relatief nieuw gebouw.

Bij Nieman weten we wat nodig is om de brandveiligheid significant te verbeteren zonder het monument te schaden.”


Lees verder over dit project.

Overspoeld met vragen

Na een eerste overleg met gemeente en brandweer werd De Wildbaan overspoeld met vragen en ingewikkelde situaties over brandveiligheid. Om zeker te zijn dat de juiste keuzes werden gemaakt, schakelde Leefgoed De Wildbaan Nieman Raadgevende Ingenieurs in voor het oplossen van deze complexe vraagstukken.

Meer dan het minimaal vereiste

Leefgoed De Wildbaan had de wens om al het haalbare mogelijk te maken, maar wel praktisch en realistisch. Daarbij was het streven om niet alleen aan de minimaal vereiste regelgeving te voldoen, maar ook om alle extra veiligheidsmaatregelen mee te nemen voor zover het bouwwerk zich daarvoor leende.

Dit alles heeft geleid tot veel inzichten over de monumentale eigenschappen van De Wildbaan en de beperkingen die daaruit volgden. Goed en doortastend overleg met o.a. het bevoegd gezag hebben geleid tot aanvullende en compenserende maatregelen die de historie én de brandveiligheid borgen. Zo zijn de verdiepingsvloeren brandwerend uitgevoerd met behoud van de karakteristieke plafonds. Zijn rookwerende maatregelen in deurkozijnen geadviseerd om de monumentale deuren te behouden. En is het gebouw opgedeeld in kleine brandcompartimenten om de vluchtveiligheid te verbeteren en minder druk te leggen op de BHV’ers bij een ontruiming.

De waarde van Nieman

Het transformeren van een rijksmonument is een stuk ingewikkelder dan het verbouwen van een relatief nieuw gebouw. Bij Nieman hebben we deze kennis in huis en weten we welke aanvullende en compenserende maatregelen nodig zijn om de brandveiligheid te optimaliseren met behoud van de karakteristiek van een monument.

Ook is door Nieman advies uitgebracht voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning voor het bouwen én het gebruik van de getransformeerde Wildbaan. Tijdens de uitvoering is nog een aantal keer om specifieke advisering gevraagd voor onvoorziene vraagstukken en knelpunten.

Samenwerkende partijen

De transformatie van Leefgoed De Wildbaan is mede mogelijk gemaakt door onderstaande partijen.

Opdrachtgever van het project: Landgoed De Wildbaan
Hoofdaannemer: Kappert Bouw
Constructeur: conStabiel
Architect: WDG architectenbureau Willem de Groot

Vragen over dit project?

Neem gerust contact op Peter van Balen.