Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Dolphin Metal Separations In juni 2014 heeft Dolphin Metal Separations haar nieuwe pand betrokken in Harderwijk. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het scheiden van non-ferro metalen die vrijkomen uit de opwerking van AVI bodemassen en bij de shredders van auto´s, bouw- en sloopafval. Na verwerking zijn de non-ferro metalen gereed om opnieuw ingezet te worden als grondstof voor onder andere de auto-industrie, terwijl het ontstane restproduct, de AVI slakken, dermate schoon geworden is dat het kan worden gebruikt als onderlaag bij de aanleg van nieuwe wegen.

Geluidsbeheersing

Het scheiden van metalen en de aan- en afvoer daarvan gaat niet zonder geluid te produceren. Door de beheerder van het gezoneerde industriegebied is slechts een beperkte geluidruimte beschikbaar gesteld. Nieman is opgetreden als akoestisch adviseur. In goede samenspraak met het Dolphin zijn de randvoorwaarden bepaald waarbinnen het bedrijf binnen de grenzen van de milieuvergunning optimaal kan produceren.

Meer informatie over het akoestisch advies?

Neemt u dan met Koen Temmink contact op.