Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Minister Blok bezoekt Nobelhorst Almere

Nobelhorst is in Almere een nieuwe wijk voor innovatieve ideeën; naast diverse initiatieven voor de wijk en de bewoners, gaat ook het ontwerptraject anders dan anders. Sinds de start van veld 1 in 2011 is Nieman al betrokken bij de realisatie van deze woningen.

Deze inbreng is niet alleen als adviseur, maar ook als ‘gecertificeerde toetser’; in samenwerking met de Gemeente Almere is destijds een pilot gestart om na te gaan hoe het gecertificeerd toetsen in de praktijk werkt, of, zoals het nu heet, hoe gezorgd kan worden voor een verbeterde kwaliteitsborging.

Toelichting aan de minister over de kwaliteitsborging  in de praktijk

Voor dit laatste onderdeel heeft minister Blok op maandag 16 maart 2015 een bezoek gebracht aan Nobelhorst. Tijdens deze middag werd door alle partijen – vof Nobelhorst/ Ymere, Dura Vermeer, Schreuders Bouwtechniek, Nieman Raadgevende Ingenieurs en ook de Gemeente Almere – toegelicht hoe in Almere geborgd wordt dat de kwaliteit is wat hij moet zijn. De minister en zijn ambtenaren waren zichtbaar onder de indruk van de geleverde prestatie. Uiteraard zijn er ook punten genoemd waar nog aandacht aan geschonken moet worden. Deze worden door de minister meegenomen bij de verdere besluitvorming rondom het wetsvoorstel over de verbeterde kwaliteitsborging.

Stadsdorp Nobelhorst © Ontwikkelingscombinatie Nobelhorst VOF

Stadsdorp Nobelhorst © Ontwikkelingscombinatie Nobelhorst VOF

Al met al een geslaagde middag waar alle partijen open en eerlijk konden praten over wat ieders visie is op dit wetsvoorstel.

Wilt u ook bij uw bouwproject de kwaliteit borgen?

Neem dan contact op met Cor Ruiter

Kijk ook op

Lees ook het artikel over deze BENG woningen :