Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
De Boreel is een multifunctioneel gebouw met megastores, horeca, casino, bowling en bioscoop. Met aan de Noordzijde woningen.

De Boreel Deventer

Integraal advies bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid, bouwtechniek tijdens ontwerp- en uitvoeringsfase zijn de werkzaamheden die Nieman uitvoerde.

Advisering tijdens ontwerpfase

Gelijkwaardige oplossing beheersbaarheid van brand megastores. Advies rookbeheersing met natuurlijke openingen in de parkeergarage van 16.000 m2 middels 3D stromingsmodellen. Gebouwontruiming in geval van brand gesimuleerd en geadviseerd. Advies eisen en realisatie geluidisolatie winkels, bowlingbaan, bioscoop en woningen. Advies ter beperking van geluiduitstraling naar omliggende geluidgevoelige bestemmingen.

 

Advisering tijdens uitvoerings-/ gebruiksfase

Opstellen brandbeveiligingsconcepten gebruikers megastores, casino, bowling en bioscoop. Advisering uitvoering scheidingsconstructies bioscoop.

De Boreel Deventer

 

Meerwaarde Nieman

Door modellering is inzicht verkregen in de brandveiligheid van het gebouw. Deze modellen zijn ingezet om aan te tonen dat een gelijkwaardige mate van veiligheid wordt gerealiseerd zoals beoogd met het Bouwbesluit. Deze werkwijze heeft het mogelijk gemaakt het gebouw te realiseren in de door opdrachtgever en architect gewenst vorm en met de gewenste afmetingen.

Door integraal advies op het gebied van akoestiek en bouwfysica is het mogelijk gemaakt entertainment en megastores zo dicht bij woningen in de binnenstad van Deventer te realiseren

De Boreel Deventer

Projectinformatie
  • Opdrachtgever Aan de Stegge Twello / DC Vastgoed
  • Architect: Jo Crepain Architect en Engelman Architecten